Semināru cikls „Personības nozīme izglītības attīstībā”

2019.gada 17.septembris – 8.oktobris

17.septembris – seminārs “Izcilas personības Latvijas izglītības attīstībai” ( 3 stundas)

  16:00 – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvja, BJC Rīgas Skolēnu pils direktores Māras Vilciņas, Rīgas Skolu muzeja vadītāja Jāzepa Imanta Vikšera uzruna

            Izstādes “Rīgas skolotāji – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāti. 1994. – 2019.” atklāšana / RSM vadītājs Jāzeps Imants Vikšers; Luda Bērziņa konkursa projekta vadītāja Anita Šmite

  16:40 – Pedagoga personības parauga spēks teorijā un praksē / Dr.paed., prof.emeritus Aīda Krūze (konkursa laureāte)

    17:00 – Ludis Bērziņš – skolu reformators / konkursa projekta vadītāja Anita Šmite (konkursa laureāte)

  17:20 – Ludis Bērziņš skolotājiem un skolotāju izglītībai / Dr.paed., LU doc., Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas skolotāja Elita Stikute (konkursa laureāte)

    Paneļdiskusija, jautājumi

24.septembris – radošais seminārs “Skolu vēstures un personību apzināšana un izpēte”( 3 stundas)

    16:00 – Skolas muzeja materiālu izmantošana lietpratības veicināšanā / Dr.paed.Vilnis Purēns (konkursa laureāts)

   16:20 – Skolotāja tēla izpētes pieredze / Dr.paed., LU asoc.prof., Baldones vidusskolas skolotāja Baiba Kaļķe (konkursa laureāte)

    16:40 – Muzejnieku pieredze skolas vēstures izpētē:

  • Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājs Jānis Arājs (konkursa laureāts) un skolēni
  • Rīgas 40. vidusskolas muzeja vadītāja Ļubova Ruško (konkursa laureāte) un skolēni
  • Rīgas Lietuviešu vidusskolas muzeja vadītājs Rolands Žalnierius (konkursa laureāts); Aldona Treija (konkursa laureāte)
  • Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna (konkursa laureāte) un skolēni

    Paneļdiskusija, jautājumi

   17:50  – Izstādes „Rīgas skolas un skolotāji Latvijas simtgadē” iepazīšana /Mg.hist., RSM vadītājs Jāzeps Imants Vikšers; konkursa projekta vadītāja Anita Šmite 

1.oktobris – seminārs/praktikums “Pētām skolu vēsturi un pedagogu dzīvesstāstus”( 3 stundas)

   16:00 –  Skolotāja personība pedagoģiski psiholoģiskā redzējumā / Dr.psych., RISEBA prof. Lūcija Rutka (konkursa laureāte)

   16:20 – Izcilu personību dzīvesdarbības apkopojums izdevniecības RaKa izdevumos / Mg.paed. Romāns Alhimionoks (konkursa laureāts)

    16:40 – Skolotāja personība kompetenču pieejas īstenošanā / Dr.paed.Vilnis Purēns (konkursa laureāts)

    17:00 – Skolotāja personības nozīme audzināšanā / Dr.paed., asoc.prof. Oskars Zīds (konkursa laureāts)

    Paneļdiskusija, jautājumi

    17:40 – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureātu darbu iepazīšana izstādē / Mg.hist., RSM vadītājs Jāzeps Imants Vikšers; konkursa projekta vadītāja Anita Šmite

     Apliecību izsniegšana par semināra programmas apguvi 9 stundu apjomā

8.oktobris – izstādes noslēguma pasākums “Laureātu devums. Starptautiskajam Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursam – 25”

    16:00 – Luda Bērziņa Starptautiskā pedagogu radošo darbu konkursa iedibinātāja, galvenā atbalstītāja, LZA                               Goda locekļa, LU un RSU Goda doktora Kristapa Keggi apsveikums

    16:10 – Apkopojums par pedagogu radošo darbu konkursa 25 gadu devumu / konkursa projekta vadītāja Anita Šmite 

    16:30 – 2019. gada laureātu godināšana:

  • Rīgas 40. vidusskolas muzeja vadītāja Ļubova Ruško
  • Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna
  • Skolu muzeju biedrības priekšsēdētāja Ineta Amoliņa
  • Kultūrvēsturisko izdevumu redaktore, Rīgas pilsētas gide Māra Siliņa
  • LZA emeritētā profesore, kultūrvēsturisku izdevumu autore Milda Pormale

    16.45 – Muzikāls sveiciens

    17:00 – Rīgas skolotāju – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureātu goda ieraksti

25 gados izdotajās Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureātu grāmatās

17:20 – Izstādes slēgšana / Uzrunas: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvis,

BJC Rīgas Skolēnu pils direktore Māra Vilciņa; Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers

Norises vieta: Rīgas Skolu muzejs, BJC „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona iela 99, Rīga

Atbalsta:  Rīgas  domes  Izglītības,  kultūras  un  sporta  departaments;  Biedrība  Luda  Bērziņa piemiņas atbalstīšanai;  LU Akadēmiskā bibliotēka; SIA “Izdevniecība RaKa”; referenti – augstskolu docētāji

            Piedaloties semināru ciklā, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un / vai video attēli var tikt publicēti Departamenta, BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas Skolu muzeja tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos.

          Pieteikšanās semināru ciklam:
https://forms.gle/i4ik2Qq6UP5BBJaW9