RSP

Skolu Muzeju biedrība

Latvijas Valsts vēstures arhīvs

LU Pedagoģijas muzejs

Brēmenes Skolu muzejs

Ļubļanas Skolu muzejs

Leipcigas Skolu muzejs