Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

aicina pieteikties uz vakanto amatu:

 

Muzeja krājuma glabātājs Rīgas Skolu muzejā

 

Pienākumi:

 • glabāt muzeja krājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt tā uzskaiti un dokumentācijas saglabāšanu;
 • pieņemt muzeja priekšmetus glabāšanā, uzskaitīt, signēt (numurēt) un aprakstīt tos;
 • reģistrēt krājuma priekšmetus klasifikatoros un katalogos, sagatavot visu ar krājumu saistīto dokumentāciju (pieņemšanas-nodošanas aktus, deponēšanas līgumus u.c.);
 • veikt muzeja krājuma priekšmetu sistemātisku digitalizāciju un priekšmetu zinātnisko izpēti;
 • izvērtējot krājuma priekšmetu stāvokli, sagatavot un izsniegt izstādēm vai ekspozīcijām nepieciešamos krājuma priekšmetus, kā arī organizēt to deponēšanu citos muzejos vai iestādēs;
 • nodrošināt un kontrolēt krājuma glabāšanas apstākļus; organizēt krājuma priekšmetu apkopi, konservāciju vai restaurāciju;
 • konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus par krājuma priekšmetiem;
 • piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.

 

Prasības:

 • augstākā vai augstākā profesionālā izglītība atbilstošajā jomā,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodu zināšanas,
 • labas iemaņas darbā ar elektrotehniku, datortehniku un speciālo tehniku,
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā, izglītības darbā,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, precizitāte, iniciatīva, spēja strādāt komandā.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likumu  informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances personāla atlases norisi;

2)  personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese dac@riga.lv.

 

Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un citus uz kandidēšanu amatam attiecināmos dokumentus – līdz 07.08.2018. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv, vai iesniegt Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99, Administrācijā. Tālruņi uzziņām 67848826, 29539205.