Category: Ziņas Page 1 of 3

Aizritējis seminārs skolu muzeju pedagogiem “Grāmata kā izpētes objekts”

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzejs sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru bija noorganizējis semināru skolu muzeju pedagogiem Grāmata kā izpētes objekts. Seminārs norisinājās Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 2023. gada 16. martā.

Semināru vadīja lektores Aija Taimiņa,Dr.philol, vadošā pētniece, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja un Līga Grava-Leimane, Misiņa bibliotēkas sietuves Rokrakstu, grāmatu un dokumentu restauratore.

Semināra dalībnieki tika iepazīstinās ar LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas, kā arī Misiņa bibliotēkas sietuves darbību, krājuma veidošanas, saglabāšanas un atjaunošanas nosacījumiem. Lektore A. Taimiņa iepazīstināja ar grāmatu “biogrāfijām”. Semināra dalībnieki uzzināja, kāda nozīme bija grāmatu apkalumiem. 2025. gadā tiks atzīmēta Latviešu grāmatas piecsimtgade, lektore sniedza ieskatu šī nozīmīgā notikuma gatavošanās procesā.

Lektores L. Gravas-Leimanes vadībā programmas dalībnieki iepazina grāmatu un citu sīkiespieddarbu saglabāšanas un restaurācijas pamatus.

Programma bija ļoti noderīga, informatīvi bagātīga. Dalībniekiem bija iespēja redzēt gan viduslaiku rokrakstus uz pergamenta, gan pirmās iespiestās grāmatas pasaulē un Latvijā. Tāpat būtiski bija uzzināt, kā šādi retumi jāglabā, lai tos varētu nodot nākamajām paaudzēm.

Programmas otrajā daļā tika apgūtas praktiski nepieciešamās zināšanas grāmatu, dokumentu un citu sīkiespieddarbu vienkāršā sakopšanā un labošanā, ko katrs muzejnieks var veikt savā skolas muzejā.

Paldies lektorēm par izsmeļošu un kvalitatīvu informācijas sniegšanu! Paldies skolu muzeju pedagogiem par aktīvu līdzdarbošanos semināra norisē!

Foto: Uģis Vārslavāns, Henryk Antoni Witkowski

Informāciju sagatavoja: Uģis Vārslavāns, Rīgas vispārējās izglītības iestāžu muzeju jomas metodiskās apvienības vadītājs.

Rīgas Skolu muzejā apskatāma izstāde “Skola. Apģērbs. Laikmets”

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzeja izstāde “Skola. Apģērbs. Laikmets” iepazīstina ar skolas apģērba un formas daudzveidību un mainību 20. gadsimtā.

Izstāde ir stāsts par Latvijas un Rīgas skolu ikdienu, kuru veido plašs vizuālais materiāls – fotogrāfijas, tērpu skices, skolēnu un skolotāju apģērbs.

Izstāde uzskatāmi parāda kā politiskā vara un ideoloģija, ekonomiskā situācija un nacionālā apziņa, kā arī modes tendences ietekmē skolas apģērba un formas mainību 20. gs.

Daudzi no izstādē aplūkojamiem materiāliem, ir plašākai publikai izstādīti pirmo reizi.

Izstādes mērķauditorija:
skolotāji un 9.-12. kl. skolēni.

Pieteikšanās:
tālr. 27006037, 27006031
e-pasts: skolumuzejs@inbox.lv

Bezmaksas ieeja un gida pakalpojumi.

Vitas Ošas foto.

Patriotu nedēļas atskaņas no Rīgas skolu muzejiem

Trešo gadu pēc kārtas Rīgas vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogu metodiskā apvienība aicināja muzejniekus iesaistīties akcijā “Iezvanīsim Latviju”, kuras laikā ar sveču liesmām un zvanu skaņām tiktu apliecināta sava piederība Latvijai. Patriotu nedēļā sākot no Lāčplēša dienas 11. novembrī un līdz pat Latvijas Valsts proklamēšanas dienai 18. novembrī skolās norisinājās visdažādākie pasākumi, bet visiem tiem bija vienojoša tēma – Latvija.

Turpinājumā neliels ieskats Patriotu nedēļas norisēs Rīgas skolās.

Patriotu nedēļai Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolēni un skolotāji sāka gatavoties jau laicīgi. Skolotājas Iveta Stalberga un Lūcija Neicgale kopā ar skolēniem dekorēja skolu svētku noskaņās. Skolas gaiteņos bija izkārti karodziņi, izvietotas skolēnu krāsotās un ar latvju rakstu zīmēm dekorētās tautu meitas. Ienākot skolā, katru rītu sagaidīja smaidoša dežurante ar iedegtu sarkanbaltsarkano sveci uz galda.

It visa Latvija par patriotu nedēļas sākumu uzskata 11. novembri – Lāčplēša dienu. Arī RVZS skolas saime atzīmēja šo svarīgo dienu ar iešanu lāpu gājienā un svecīšu nolikšanu krastmalā, tādējādi pieminot Brīvības cīņu notikumu dalībniekus.

2022. gada 16. novembris uzskatāms par kulmināciju svētku nedēļai. 16. novembra rītā skolēni un skolotāji novietoja sveces saules zīmes formā. Pēc kopīgās zīmes izveidošanas, visa skola devās uz svētku koncertu Rīgas Latviešu biedrības namā. Koncertā uzstājās skolas dziedātāji un dejotāji, kas skolotāju Maijas Rozenbergas, Martas Radziņas un Antas Tazānes vadībā bija pastrādājuši fantastisku darbu. Dziesmas, dejas un dzejas rindas parādīja, ka mēs katrs un visi kopā esam Latvija. Atlikušo dienu skolēni pavadīja izzinošās aktivitātēs par Latviju un tās vēsturi. Skolēni skatījās filmas, dziedāja dziesmas, draudzīgi sacentās viktorīnās par Latviju.

2022. gada 17. novembrī, godinot Latviju, 1.a klase (audzinātāja Karina Gūtmane) un 3.a klase (audzinātāja Marta Radziņa) devās nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, kur 3.a klase nejauši tika intervēti Latvijas Radio.

Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas muzejnieki kā jau ierasts, devās tuvākā vai tālākā ekskursijā. Šogad 14. novembrī apritēja 100 gadi, kopš tika ievēlēts Latvijas Valsts pirmais prezidents Jānis Čakste. Ēbelmuižas pamatskolas muzejnieki viesojās Jelgavas novada Salgales pagastā pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas īpašumā “Auči”.

Nu jau tradicionāli kādu latvju zīmi no svecēm izliek Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas audzēkņi. Šogad tas bija Auseklītis. Tapa arī neliels video:

Arī Rīgas 63.pamatskolas muzeja pulciņa dalībnieki  aktīvi iesaistījās Latvijas valsts svētku nedēļas pasākuma  “Iezvanīsim Latviju!” organizēšanā. Skolas telpas un arī pieguļošā teritorija tika noformētas svētku rotā. Skolēni paši veidoja laternas, kurās 11. novembrī iededzināja svecītes kritušo karavīru piemiņai.  Ar zvanu skaņām un sveču liesmām skolēni apliecināja savu piederību Latvijai. 

Kā katru gadu, akciju atbalstīja Rīgas 13. vidusskolas kolektīvs. Šoreiz tika veidota sveču instalācija “Saules Zīme” un zvaniņu instalācija “Iezvanīsim Latviju”.

Viss skolas kolektīvs Patriotu nedēļas norisēs iesaistījās arī Rīgas 84. vidusskolā. Tika izveidots gan video sveiciens, gan noorganizēta viktorīna par Latviju. Tāpat par tradīciju skolā ir kļuvusi kopīga skolas dekora veidošana. Šajā gadā katrs skolēns no dzijas veidoja saulīti.
Video sveiciens šeit: https://www.facebook.com/r84vs/videos/3342033739409577

Patriotu nedēļas ietvaros Rīgas Anniņmuižas vidusskolas domes dalībnieki kā arī skolas muzejnieki organizēja sveču iedegšanas vakaru. Piedalījās arī citi vidusskolas skolēni. Sākumā skolēni izvelējas zīmes un ornamentus kurus var attēlot skolas iekšpagalmā. Pēc tam tos uzrasēja ar krītu ievērojot attālumu un atzīmēja punktus kur un kādā secībā salikt sarkanas un baltas svecītes.  Uz vakara pusi sanākot visiem kopā tika iededzinātas sveces, tādejādi rotājot zīmes ar gaismu. Pasākumā noslēgumā visi sastājas aplī apkārt izveidotajai sveču kompozīcijai un ar zvaniņu skaņām iezvanīja Latviju.

Savukārt Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas muzeja aktīva radošā komanda izveidoja video apsveikumu Latvijas Valsts svētkos.

Video apsveikumu izveidojuši arī Rīgas 89. vidusskolas muzejnieki, kuri aktivitātēs iesaistījuši visu skolas kolektīvu. Ikviens skolēns, katra klase bija piedomājuši pie tā, lai viņu sveicieni ar dzidrajām zvaniņu skaņām izskanētu tālu jo tālu.

Arī citu Rīgas skolu muzejnieki aktīvi iesaistījās Patriotu nedēļas pasākumos savās skolās. Par to mēs varam pārliecināties ielūkojoties skolu mājas lapās un facebook kontos.

Šeit pievienotie foto un video ir neliels ieskats akcijas norisē no skolu muzeju iesūtītajiem materiāliem.

Informāciju apkopoja Uģis Vārslavāns, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolu muzeju jomas izglītības metodiķis.

Sestdien, 26. novembrī, notika Skolu Muzeju biedrības konference “No pagātnes uz nākotni” LU Mazajā aulā.

Konferenci atklāja SMB vadītāja Ineta Amoliņa.
Svētku sveicieni tika saņemti no VISC pārstāves, Neformālās izglītības departamenta direktores Agras Bērziņas un RIIMC vadītājas Ingas Cimiņas.
LU emeritētā profesore Aīda Krūze sniedza ieskatu LU un SMB sadarbībā.
Viskonsinas universitātes Madisonā vācu valodas un literatūras emeritētais profesors, Okupācijas muzeja biedrības biedrs Valters Nollendorfs izstāstīja Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes nama stāstu, bet Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēde Aija Ebdena – Minsteres Latviešu ģimnāzijas stāstu un personības.
Konferences otrajā daļā tika pasniegts apbalvojums “Goda muzejnieks”, SMB vadītāja Ineta Amoliņa un biedrības aktīvisti sniedza pārskata ziņojumu.
Konferences beigās notika SMB valdes vēlēšanas.

Jaunajā SMB valdē darbosies skolotājas:
Vēsma Sūna Ziemeļvalstu ģimnāzija,
Ineta Amoliņa Valmieras Valsts ģimnāzija,
Ineta Krastiņa Rīgas Valsts 2. ģimnāzija,
Līva Irbe Dundagas vidusskola un
Iveta Krastiņa Pļaviņu vidusskola.

Vēlamies pateikt lielu paldies ikkatram, kurš pagodināja ar savu klātbūtni konferencē.

SMB aktivitātēm varat sekot Facebook
https://www.facebook.com/search/top?q=skolu%20muzeju%20biedr%C4%ABba

un mājas lapā
https://www.skolumuzejubiedriba.lv/jaunumi/

SMB valdes vadītāja Vēsma Sūna

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejnieki izveidojuši spēli “Iezvanīsim Latviju!”

Tuvojas Latvijas svētki. Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejā tapusi jauna spēle “Iezvanīsim Latviju”, kuru varam izmēģināt kolektīvos, klasēs vai draugu lokā. Cik daudz jūs zināt par Latvijas baznīcām, muižām, vēsturi vai atpūtas vietām? Kur esat bijuši? Iespējams, ka saplānosiet nākamo ceļojumu, lai klātienē redzētu kādu no šīm zvanu vietām. Veiksmi spēlē!

Spēle pieejama – https://jeopardylabs.com/play/iezvansim-latviju

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna

Konference “Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā” un izstādes “Skola. Apģērbs. Laikmets” atklāšana

            Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas skolu muzejs sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizē zinātniski praktisko konferenci “Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā”. Konference norisināsies  2022. gada 22. novembrī  Bērnu  un  jauniešu  centrā  “Rīgas  Skolēnu  pils”,  Rīgā,   K. Barona ielā 99, kā arī attālināti “ZOOM” platformā.
Visiem interesentiem būs arī iespēja vērot konferences tiešraidi Rīgas Skolu muzeja sociālo tīklu kanālos:
Rīgas Skolu muzeja Facebook lapā: https://www.facebook.com/RigasSkoluMuzejs
Rīgas Skolu muzeja YouTube kontā: https://www.youtube.com/channel/UCPzsJkpCiipjQxOaB1xpkfw 

            Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies Rīgas Skolu muzeja speciālisti, skolu pedagogi un augstskolu mācībspēki.

            Šīs konferences ietvaros vēlamies vērst uzmanību vairākām, mūsuprāt, nozīmīgām vēstures un aktuālām mūsdienu problēmām, apspriežot tādas tēmas kā:

  • 20. gadsimta skolēnu apģērbs un disciplīna kā politiskās varas un mainīgās sabiedrības spogulis mūsdienu vērtējumā;
  • Skolotāja tēls un dzīvesdarbība: pieredze, atziņas, pedagoģiskais mantojums;
  • Mācību priekšmetu audzinošie aspekti;
  • Dažādu tautību un reliģisko piederību skolas Rīgā: darbības vēsture un tās mūsdienu vērtējums;
  • Skolu muzeju darbības aspekti pagātnē un mūsdienās.

            Konferences laikā tiks arī atklāta Rīgas Skolu muzeja izstāde “Skola. Apģērbs. Laikmets.”, atklājot skolas apģērba mainību 20. gadsimtā, skolas formas ilgtspējību un sadursmi ar laikmeta modes tendencēm, kā arī sabiedrības atšķirīgos viedokļus par skolas apģērba (formas) pielietojumu un ieviestajām regulām. Daļa izstādes veltīta skolotāju vizuālajam tēlam un  ģērbšanās paradumiem, galvenokārt, 20. gadsimta 2. pusē.

Konferences darba plāns pielikumā.

Par dalību būs iespējams saņemt apliecinājumu.

Lai reģistrētos dalībai konferencei, lūgums līdz 16. novembrim aizpildīt pieteikuma formu: https://forms.office.com/r/SzH0H183W5

Priecāsimies par jūsu dalību konferencē!

9. decembrī tiešraidē notiks grāmatas “Muzeji Rīgas skolās paaudžu paaudzēs” atvēršanas svētki

9. decembrī plkst. 15:00 Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzejs organizēs grāmatas “Muzeji Rīgas skolās paaudžu paaudzēs” atvēršanas svētkus.

Grāmatā atspoguļota un apkopota informācija par 42 Rīgas skolu muzejiem, to vadītājiem un tajos skatāmajiem eksponātiem. Grāmatas līdzautori ir Rīgas skolu muzeju pedagogi.

Mūsu vēsture sākas no mums pašiem – ģimenes, mājas, skolas, pilsētas. Tikai visi kopā tie veido valsti, tās sākumu un turpinājumu. Grāmata ļauj ieskatīties Rīgas skolu muzeju ikdienas dzīvē.  Skolas muzeja darba mērķis ir krāt, sistematizēt, veidot izstādes un iegūtās vēstures atmiņas – pētījumus nodot jaunajai paaudzei.

Metodiskais materiāls – grāmata “Muzeji Rīgas skolās paaudžu paaudzēs” izdots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru “Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas Skolu muzeju un Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzejiem.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pasākums notiks tiešsaistē. Priecāsimies, ja radīsiet laiku pieslēgties šim pasākumam.

Visi interesenti pasākuma norisei varēs sekot tiešraidē šeit:

Aizritējusi akcija skolu muzejniekiem “Iezvanīsim Latviju 2021!”

Nospraužot uzdevumus 2021./2022. mācību gadam, Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzeju jomas metodiskā apvienība kā vienu no pasākumiem, kurā iesaistīties, saglabāja jau iepriekšējā mācību gadā veiksmīgi noritējušo akciju “Iezvanīsim Latviju!”.  Akcijas vadmotīvs nav izvēlēts nejauši. 1919. gadā 11. novembra rītā, pēc tam, kad Rīga tika atbrīvota no Bermonta karaspēka, par svarīgo notikumu ziņoja Svētā Pētera baznīcas zvani, tādējādi pilsētas iedzīvotājiem nesot svarīgo vēsti.

Akcijas mērķis bija skolu muzeju komandām Patriotu nedēļas laikā (no 11. līdz 18. novembrim) ar zvanu skaņām un sveču liesmām apliecināt savu piederību Latvijai. Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju, skolu muzejniekiem bija dota rīcības brīvība un brīvs radošo domu lidojums. Tā kā šajā laikā daudzviet mācības joprojām notika attālināti, aktivitātēs klātienē pārsvarā tika iesaistītas sākumskolu klases.

Gluži kā pagājušajā mācību gadā, arī šoreiz akcijā aktīvi iesaistījās Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolēni. 11. novembra rītā 1.-3. klašu skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem veidoja sveču ceļu pie skolas, savukārt 4.-9. klašu skolēni sveces karavīru piemiņai aizdedza savās mājās vai arī devās uz piemiņas vietām Rīgas apkārtnē. Fotogrāfijas no akcijas tika ievietotas Padlet sienā https://padlet.com/SkElina/amj1fcdvi0bf7vc7 . 2.b klase atsaucās skolotājas Elīnas Skujas aicinājumam un iemācījās ar zvaniņiem nospēlēt latviešu tautasdziesmu “Maza, maza meitenīte”, kuru izpildījām 11. novembra rītā atklājot Sveču ceļu! 

Rīgas 28. vidusskolas audzēkņi skolas pagalmā  no svecītēm izveidoja un izgaismoja Latvijas karogu.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas muzejnieki valsts svētku nedēļas laikā piedalījās vairākos pasākumos. Ar gaismas sveicienu tika ņemta dalība Rīgas Franču Liceja simtgades Gaismas ceļā, tika apmeklēti Brāļu kapi, kur iedegtas svecītes pie Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera,  ģimnāzijas skolnieka A. Veisa atdusas vietas un Mātes Latvijas pieminekļa, kā arī apmeklēta Brīvības cīņu piemiņas vieta Bauskā, un nolikti ziedi pie ģimnāzijas audzēkņa Ā. Āboliņa atdusas vietas Bauskas kapsētā.

Rīgas 84. vidusskolai Patriotu nedēļa ir saviļņojumu pilns laiks. Skola ietērpjas svētku rotā. Gan skolā, gan ārpus tās iekvēlojas svecīšu liesmiņas. Šogad Lāčplēša dienā tika turpināta iesāktā tradīciju un pie skolas no svecīšu liesmām izveidota spēka zīme Latvijai. Tāpat notika citi Patriotu nedēļas pasākumi, kuri apvienoti afišā. Skolas mājas lapā https://www.r84vs.lv/  un Facebook kontā  https://www.facebook.com/r84vs/ var aplūkot video, veidotu no  skolēnu, vecāku un skolotāju fotogrāfijām, kā arī citus materiālus no svētku norises.

Svinēt Valsts svētkus ar dziesmām un dzejoļiem ir sena Rīgas 21. vidusskolas tradīcija. Svētku dienās skolēni pulcējas skolas gaiteņos, dzied iemīļotākās latviešu dziesmas un deklamē latviešu dzejnieku dzeju. Šajā gadā sarežģītās epidemioloģiskās situācijas dēļ skolēni nevēlējās pārtraukt šo tradīciju, tādēļ viss tika darīts attālināti – https://www.youtube.com/watch?v=nDJPkQuukiE.

Rīgas 25.vidusskolā bija patriotisma nedēļas no 4.novembra līdz 17.novembrim, kuras laikā bija patriotisma stundas, ko vadīja vēstures un sociālo zinību skolotāji, kā arī audzināšanas stundas visās klasēs ar video materiāliem. 17.novembrī mums bija akcija “Iedegsimies par Latviju”, kurā piedalījās mazāko klašu audzēkņi un skolēnu pašpārvaldes pārstāvji, arī muzejnieki, lai ierobežotu cilvēku saskarsmi, svecīšu nolikšana notika vairākās reizēs.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejnieki piedāvāja radošu pieeju: 1) skolotājiem patriotiskās nedēļas laikā MsTems vai Zoom izmantot fonu ar Latvijas karogu; 2) sākumskolas skolēniem zīmēt savus latvju rakstus (video pamācība nosūtīta skolotājiem https://youtu.be/D4-CI19zKs0); 3) vidusskolas klasēm tika izveidota spēle klases stundai (https://jeopardylabs.com/play/latvija-un-latviei-2).

Kā katru gadu, aktīvi Latvijas valsts svētku nedēļas pasākumos iesaistījās Ēbelmužās pamatskolas skolēni. Vēlot saules mūžu Latvijai arī šogad tika izliktas svecītes latvju rakstu zīmēs.

Rīgas 49. vidusskolā 11. novembrī sākumskolas bērni zīmēja latviskās zīmes. Audzināšanas stundā visi skatījās Aizsardzības ministrijas rosinātu ar aizsardzības ministra Dr. Arta Pabrika uzrunu skolām un skolēniem režisora Askolda Saulīša, pēc D. Īvana scenārija veidoto filmu “Mans zelts” (2020) par Latvijas armiju. Mājās vai arī Daugavmalā pie Valsts Prezidenta pils sienas visi iededza svecītes. 18. novembrim bija veidots pašu režisēts kopdarbs, “Sveiciens valsts svētkos”, kurā iesaistījās  3a. klases bērni, deklamēja 12.c klases Marta Andersone, 9.b klases Gustavs Markuss Ružickis, iedziedāja 12.a Klāvs Aleksandrs Bluķis, kopā salika videomeistars no 12.a Edvards Geits-Miķēns. Savukārt skolas muzejā 8.a klase iepazinās ar valsts svētku atzīmēšanu skolas pirmsākumos (20.- 30.g.).

Piederību savai zemei gan veidojot auseklīša zīmi no sveču liesmiņām, gan noliekot ziedus pie Fridriha Brieža piemiņas akmens,  apliecināja arī 13.vidusskolas muzeja pulciņa dalībnieki.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai skolas pagalmu izrotāja Anniņmuižas vidusskolas domes skolēni.

Rīgas 18.vidusskolas muzeja pulciņa dalībnieki izveidoja prezentāciju – apsveikumu Latvijas valsts svētkos.

Arī Iļģuciema vidusskolas skolēni ir sagatavojuši sveicienus Latvijas dzimšanas dienā – tie ir videosveicieni.

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas muzejnieki akcijā iesaistīja visu skolu. Tika gatavoti gan apsveikumi, gan vēlējumi, gan veidotas kolāžas par Latvijai nozīmīgiem simboliem, notikumiem un tradīcijām. Rezultātā tika izveidota izstāde “Iezvanīsim Latviju!”

Paldies skolu muzeju pedagogiem un skolēniem par aktīvu līdzdalību akcijā “Iezvanīsim Latviju”! Zinu, ka arī visās pārējās Rīgas skolās notika līdzīga rakstura pasākumi. Par to mēs varam pārliecināties ielūkojoties skolu mājas lapās un facebook kontos. Šeit pievienotie foto un video ir neliels ieskats akcijas norisē no skolu muzeju iesūtītajiem materiāliem. Informāciju apkopoja Uģis Vārslavāns, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolu muzeju jomas izglītības metodiķis.

Ko iemācījāmies seminārā “Digitālie rīki skolas muzeja darbā”?

Sticky post

No 8. – 29. novembrim skolu muzeju vadītāji un citi interesenti varēja piedalīties trīs nodarbībās, lai apgūtu dažādas lietotnes, iegūtu jaunas idejas, kuras izmantot skolas un muzeja darbā. Zoom tiešsaistes darbā piedalījās vairāk nekā trīsdesmit skolotāji.

Pirmajā nodarbībā iepazināmies un iemācījāmies veidot interaktīvas lapas un kartes Genial.ly lietotnē. Izrādījās, ka tas ir ļoti grūts un darbietilpīgs uzdevums. Problēmas sagādāja attēla formatēšana un interneta ātrums, kas apgrūtināja raitu darbu.

Kolēģi aizrāvās ar vārdu mākoņu darināšanu WordArt.com lietotnē. Iemācījāmies izvēlēties piemērotu fontu latviešu valodai, uzlikt fona fotogrāfiju un pievienot savu izvēlēto vārdu kontūru. Pārrunājām un piedāvājām idejas, kur lietot šos darbiņus.

Interesants bija Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētājas Inetas Amoliņas un Valmieras Valsts ģimnāzijas skolnieces Beatrises piemērs par ArcGis StoryMaps lietošanu pētījuma noformēšanai. Iejutāmies Barikāžu laikā un apguvām programmas lietošanu, lai veiksmīgi piedalītos konkursā “Skolas karoga stāsts”( https://www.skolumuzejubiedriba.lv/konkurss-skolas-karoga-stasts-digitalaja-platforma-arcgis/ ).

Nedēļas laikā skolotāji atsūtīja savus darbus, kurus analizējām otrajā nodarbībā. 15.novembrī apguvām Jeopardylabs.com spēles lietošanas un izveides principus. Salīdzinājām bezmaksas un maksas versijas priekšrocības un trūkumus.

Vairākiem kolēģiem bija jau pieredze Canva.com lietošanā, tāpēc nodarbība bija īpaši vērtīga, jo gan vadītāja, gan aktīvie lietotāji varēja dalīties savos veiksmes stāstos. Iemācījāmies ātri izveidot Ziemassvētku apsveikumu, to lejuplādēt un kopīgot ar citiem lietotājiem. Uzzinājām, ka šajā lietotnē var veidot prezentāciju, ko pārvērst video failā.

Pēc lielāka starplaika 29.novembrī tikāmies pēdējā nodarbībā. Pētījām izveidotos plakātus, ielūgumus un darba lapas Canva.com. Skolotāji atzina, ka šis ir viens no vērtīgākajiem rīkiem turpmākajā darbā, tikai žēl, ka bezmaksas versijā ir maz ievietojamo elementu. Jeopardylabs.com spēli izveidoja tikai divas dalībnieces. Viņas atzina, ka tas būs interesants materiāls svētkos vai skolas jubilejā, kuru varēs spēlēt gan skolēni, gan skolotāji, gan absolventi.

Kā pēdējo apguvām LearningApps.org lietotni. Tajā var veidot daudz un dažādas spēles, interaktīvas darba lapas, kuras izmantot attālināti vai klātienes procesā. Kartīšu savietošana, puzles gabaliņu pārvietošana, krāsaina krustvārdu mīkla, konkursu platformas un daudzas citas iespējas, kuras varam lietot gan muzeja darbā, lai runātu par skolas vēsturi un patriotisko audzināšanu, gan, lai veicinātu caurviju prasmju lietošanu savos mācību priekšmetos.

Paldies Bērnu un jauniešu centram „Laimīte” par kursu atbalstu un nodarbību dalībniekiem par aktivitāti, idejām un sarunām. Izturību decembrī!

Lektore Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāja un skolas muzeja vadītāja Vēsma Sūna

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén