Rīgas 49. vidusskolas “Skolas karoga stāsts”

Skatīt šeit.

Pirmais skolas karogs bija Rīgas Valsts parauga pamatskolas karogs. Tas radās kā Draudzīgā Aicinājuma dāvinājums 1939. gada 7. maijā, un to īstenoja un svinīgi skolai nodeva Rīgas prefektūra. Par šo notikumu ir atrodama informācija Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālos 6642.f., 1.apr., 2986.lieta, 244.lpp, to apstiprina arī 1939. gada preses izdevumi. Otrā pasaules kara un okupāciju rezultātā skolas pirmais karogs pazuda. Padomju laika karogs ir saglabājies un ir apskatāms skolas vēstures muzejā. 1990. gadā, kad skola sāka gatavoties savai 70. gadadienai, tika meklēta informācija Latvijas Valsts arhīvā, apkopoti preses materiāli un vākti ziedojumi, lai darinātu skolas karogu, kas būtu identisks pirmajam skolas karogam. Iniciatori bija direktors Juris Liepiņš – 1973.gada skolas absolvents un direktora vietnieks Lūdolfs Mihelsons, 1965. gada skolas absolvents.

Skolas karoga stāstu popularizē 12.a klases skolniece Evelīna Liepiņa: “Gribu ne tikai pati lepoties ar savas skolas patriotiskajām saknēm, bet arī dot ieguldījumu skolas karoga un skolas vēstures popularizēšanā”

Materiālu sagatavoja Rīgas 49. vidusskolas vēstures muzeja vadītāja Aina Babre.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas “Karoga stāsts”

https://arcg.is/1muSPq

Jau 2021.gada rudenī, kad gatavojāmies Ziemeļvalstu ģimnāzijas 30. dzimšanas dienai, īpaši apzinājām skolas vērtības un simboliku. Jau no pirmajiem skolas gadiem ir nemainīgs logo, kurā ietverti burti “ZVĢ”. Skolas 5 gadu jubilejā izveidots skolas karogs, bet vēlāk arī himna, sudraba žetons un sporta T-krekls. Gandrīz divdesmit gadus mums bija sava dienasgrāmata. Skolas muzejā glabājas materiāli par šo lietu tapšanu, bet pateicoties konkursam “Skolas karoga stāsts”, esam izveidojuši virtuālu vēstījumu.

Veidojot stāstu bija grūtības, kuras radīja epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā 2021. gada beigās un 2022. gada sākumā. Vēlējāmies satikt karoga autori klātienē, lai nofilmētu video vēstījumu un uzzinātu 25 gadus senus notikumus. Interesantas bija sarakstes ar nepazīstamiem cilvēkiem, kad meklējām citus mākslinieces Astras Rubenes gatavotos karogus, jo viņa pati tos nav fotografējusi, pirms atdošanas kolektīviem. Tātad, šis stāsts ir arī par tekstilmākslinieces darba mūžu.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja prezidents Dāvids Germants 12.a klases skolēns un muzeja pedagogs Vēsma Sūna.