Nospraužot uzdevumus 2021./2022. mācību gadam, Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzeju jomas metodiskā apvienība kā vienu no pasākumiem, kurā iesaistīties, saglabāja jau iepriekšējā mācību gadā veiksmīgi noritējušo akciju “Iezvanīsim Latviju!”.  Akcijas vadmotīvs nav izvēlēts nejauši. 1919. gadā 11. novembra rītā, pēc tam, kad Rīga tika atbrīvota no Bermonta karaspēka, par svarīgo notikumu ziņoja Svētā Pētera baznīcas zvani, tādējādi pilsētas iedzīvotājiem nesot svarīgo vēsti.

Akcijas mērķis bija skolu muzeju komandām Patriotu nedēļas laikā (no 11. līdz 18. novembrim) ar zvanu skaņām un sveču liesmām apliecināt savu piederību Latvijai. Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju, skolu muzejniekiem bija dota rīcības brīvība un brīvs radošo domu lidojums. Tā kā šajā laikā daudzviet mācības joprojām notika attālināti, aktivitātēs klātienē pārsvarā tika iesaistītas sākumskolu klases.

Gluži kā pagājušajā mācību gadā, arī šoreiz akcijā aktīvi iesaistījās Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolēni. 11. novembra rītā 1.-3. klašu skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem veidoja sveču ceļu pie skolas, savukārt 4.-9. klašu skolēni sveces karavīru piemiņai aizdedza savās mājās vai arī devās uz piemiņas vietām Rīgas apkārtnē. Fotogrāfijas no akcijas tika ievietotas Padlet sienā https://padlet.com/SkElina/amj1fcdvi0bf7vc7 . 2.b klase atsaucās skolotājas Elīnas Skujas aicinājumam un iemācījās ar zvaniņiem nospēlēt latviešu tautasdziesmu “Maza, maza meitenīte”, kuru izpildījām 11. novembra rītā atklājot Sveču ceļu! 

Rīgas 28. vidusskolas audzēkņi skolas pagalmā  no svecītēm izveidoja un izgaismoja Latvijas karogu.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas muzejnieki valsts svētku nedēļas laikā piedalījās vairākos pasākumos. Ar gaismas sveicienu tika ņemta dalība Rīgas Franču Liceja simtgades Gaismas ceļā, tika apmeklēti Brāļu kapi, kur iedegtas svecītes pie Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera,  ģimnāzijas skolnieka A. Veisa atdusas vietas un Mātes Latvijas pieminekļa, kā arī apmeklēta Brīvības cīņu piemiņas vieta Bauskā, un nolikti ziedi pie ģimnāzijas audzēkņa Ā. Āboliņa atdusas vietas Bauskas kapsētā.

Rīgas 84. vidusskolai Patriotu nedēļa ir saviļņojumu pilns laiks. Skola ietērpjas svētku rotā. Gan skolā, gan ārpus tās iekvēlojas svecīšu liesmiņas. Šogad Lāčplēša dienā tika turpināta iesāktā tradīciju un pie skolas no svecīšu liesmām izveidota spēka zīme Latvijai. Tāpat notika citi Patriotu nedēļas pasākumi, kuri apvienoti afišā. Skolas mājas lapā https://www.r84vs.lv/  un Facebook kontā  https://www.facebook.com/r84vs/ var aplūkot video, veidotu no  skolēnu, vecāku un skolotāju fotogrāfijām, kā arī citus materiālus no svētku norises.

Svinēt Valsts svētkus ar dziesmām un dzejoļiem ir sena Rīgas 21. vidusskolas tradīcija. Svētku dienās skolēni pulcējas skolas gaiteņos, dzied iemīļotākās latviešu dziesmas un deklamē latviešu dzejnieku dzeju. Šajā gadā sarežģītās epidemioloģiskās situācijas dēļ skolēni nevēlējās pārtraukt šo tradīciju, tādēļ viss tika darīts attālināti – https://www.youtube.com/watch?v=nDJPkQuukiE.

Rīgas 25.vidusskolā bija patriotisma nedēļas no 4.novembra līdz 17.novembrim, kuras laikā bija patriotisma stundas, ko vadīja vēstures un sociālo zinību skolotāji, kā arī audzināšanas stundas visās klasēs ar video materiāliem. 17.novembrī mums bija akcija “Iedegsimies par Latviju”, kurā piedalījās mazāko klašu audzēkņi un skolēnu pašpārvaldes pārstāvji, arī muzejnieki, lai ierobežotu cilvēku saskarsmi, svecīšu nolikšana notika vairākās reizēs.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzejnieki piedāvāja radošu pieeju: 1) skolotājiem patriotiskās nedēļas laikā MsTems vai Zoom izmantot fonu ar Latvijas karogu; 2) sākumskolas skolēniem zīmēt savus latvju rakstus (video pamācība nosūtīta skolotājiem https://youtu.be/D4-CI19zKs0); 3) vidusskolas klasēm tika izveidota spēle klases stundai (https://jeopardylabs.com/play/latvija-un-latviei-2).

Kā katru gadu, aktīvi Latvijas valsts svētku nedēļas pasākumos iesaistījās Ēbelmužās pamatskolas skolēni. Vēlot saules mūžu Latvijai arī šogad tika izliktas svecītes latvju rakstu zīmēs.

Rīgas 49. vidusskolā 11. novembrī sākumskolas bērni zīmēja latviskās zīmes. Audzināšanas stundā visi skatījās Aizsardzības ministrijas rosinātu ar aizsardzības ministra Dr. Arta Pabrika uzrunu skolām un skolēniem režisora Askolda Saulīša, pēc D. Īvana scenārija veidoto filmu “Mans zelts” (2020) par Latvijas armiju. Mājās vai arī Daugavmalā pie Valsts Prezidenta pils sienas visi iededza svecītes. 18. novembrim bija veidots pašu režisēts kopdarbs, “Sveiciens valsts svētkos”, kurā iesaistījās  3a. klases bērni, deklamēja 12.c klases Marta Andersone, 9.b klases Gustavs Markuss Ružickis, iedziedāja 12.a Klāvs Aleksandrs Bluķis, kopā salika videomeistars no 12.a Edvards Geits-Miķēns. Savukārt skolas muzejā 8.a klase iepazinās ar valsts svētku atzīmēšanu skolas pirmsākumos (20.- 30.g.).

Piederību savai zemei gan veidojot auseklīša zīmi no sveču liesmiņām, gan noliekot ziedus pie Fridriha Brieža piemiņas akmens,  apliecināja arī 13.vidusskolas muzeja pulciņa dalībnieki.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai skolas pagalmu izrotāja Anniņmuižas vidusskolas domes skolēni.

Rīgas 18.vidusskolas muzeja pulciņa dalībnieki izveidoja prezentāciju – apsveikumu Latvijas valsts svētkos.

Arī Iļģuciema vidusskolas skolēni ir sagatavojuši sveicienus Latvijas dzimšanas dienā – tie ir videosveicieni.

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas muzejnieki akcijā iesaistīja visu skolu. Tika gatavoti gan apsveikumi, gan vēlējumi, gan veidotas kolāžas par Latvijai nozīmīgiem simboliem, notikumiem un tradīcijām. Rezultātā tika izveidota izstāde “Iezvanīsim Latviju!”

Paldies skolu muzeju pedagogiem un skolēniem par aktīvu līdzdalību akcijā “Iezvanīsim Latviju”! Zinu, ka arī visās pārējās Rīgas skolās notika līdzīga rakstura pasākumi. Par to mēs varam pārliecināties ielūkojoties skolu mājas lapās un facebook kontos. Šeit pievienotie foto un video ir neliels ieskats akcijas norisē no skolu muzeju iesūtītajiem materiāliem. Informāciju apkopoja Uģis Vārslavāns, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolu muzeju jomas izglītības metodiķis.