Adrese: Sliežu iela 23, Ziemeļu rajons, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Skolas muzejs dibināts 2003. gadā.

Muzeja darbības mērķis.

Atspoguļot skolas izglītības vēsturi, skolas izaugsmi un sasniegumus darbā, kā arī veicināt skolēnu patriotisko audzināšanu.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Muzeja dibinātāja, izveidotāja ir skolas bijusī vēstures skolotāja Irēna Roģe, kura daudz konsultējās ar kolēģiem Latvijas Kara muzejā par muzeja fondu veidošanu. Kara muzejs skolai atdeva arī dažas mēbeles. Pieredze muzeju darbā skolotājai Roģei bija, jo pirms darba skolā 13 gadus bija nostrādājusi muzejā.

Muzeja darba turpinātāji.

Pēc skolotājas Roģes muzeja vadību pārņēma pensionēta skolotāja, direktora vietniece mācību darbā Lidija Garoza, kura turpināja iesākto darbu – materiālu atlasē, fotogrāfiju apstrādē, ekspozīcijas plāna izveidē un eksponātu fondēšanā.

Muzeja tagadējā vadītāja.

No 2010. gada muzeju vada latviešu valodas un literatūras skolotāja, valodu jomas vadītāja Dzintra Paukšta, kas turpina iesākto darbu, papildinot krājumu, rīkojot muzeja dienas, piedaloties dažādās Rīgas Skolu muzeja rīkotajās aktivitātēs.

Īsa muzeja vēsture.

2003. gadā Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” notika pirmās skolas Sarkandaugavā 100. gadadienas svinības. Tajā ēkā kādreiz atradās skola. Laika gaitā bija savākti unikāli materiāli par skolas dzīvi. Rīgas 28. vidusskola ir šīs skolas mantiniece. “Laimītes’’ direktore aicināja vēstures skolotāju Irēnu Roģi iepazīties ar savāktajiem materiāliem un, ja iespējams, tos izmantot, ierīkojot Rīgas 28. vidusskolā muzeju. Pēc apspriedes ar toreizējo Rīgas 28. vidusskolas direktori Azandu Asatūrovu tika nolemts veidot skolas muzeju, jo arī pašā skolā bija savākts daudz materiālu par skolas vēsturi.

Tas bija laiks, kad visā Latvijā sāka veidoties skolu muzeji. Muzeja vadītāja apmeklēja skolu muzeju kursus, iepazinās ar skolu muzeju Rīgas Skolēnu pilī. Un tā muzeja iekārtošanas process varēja sākties. Ekspozīcijas veidošanas procesā tika piesaistīts arī mākslinieks. Gan toreizējā skolas direktore Azanda Asatūrova, gan tagadējais direktors Guntars Jirgensons iespēju robežās palīdz un atbalsta skolas muzeja darbu.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

Muzejā ir vairāki tieši skolai nozīmīgi eksponāti.

  • Literārais žurnāls “Leģendas”, kurā apkopoti kādreizējo absolventu labākie radošie darbi rokrakstos.
  • Bijušā skolas skolotāja, rakstnieka, žurnālista Ata Skalberga sarakstītās grāmatas, īpašais veltījums bijušajiem audzēkņiem, fotogrāfijas un citi materiāli.