Adrese: Kvēles iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Muzejs dibināts 2017. gadā (sagaidot skolas 50 gadu jubileju).

Muzeja darbības mērķis.

Atspoguļot Rīgas Juglas vidusskolas vēsturi, izaugsmi un sasniegumus, lai veicinātu piederības izjūtu skolai, stiprinātu draudzības un uzticības saiknes starp dažādu paaudžu skolēniem, absolventiem un skolotājiem. 

Muzeja dibinātājas / pirmās vadītājas.

Aira Broka un Dzintra Liepiņa. Abas ir vēstures skolotājas, kas aktīvi aicinājušas kolēģus un skolēnus iesaistīties muzeja krājuma apzināšanā un papildināšanā.

Īsa muzeja vēsture.

Muzejā var iepazīt Rīgas Juglas vidusskolas svarīgākos notikumus, dokumentus, priekšmetus, kas ir dažādu vēstures periodu liecinieki. Grāmatas, kuru autori ir skolas skolotāji. Hronikas, gada grāmatas, fotoalbumus, videoierakstus. Sadraudzības partneru piemiņas veltes. Skolas simboliku dažādos laikos. Skolas avīzes. Dizaina, teātra, literāros sasniegumus.

Muzejs piedāvā: regulāras ekskursijas skolēnu /gidu vadībā (ekskursijas notiek latviešu, angļu, vācu, krievu valodā). Reizi semestrī var iepazīt un izpētīt jauno mainīgo izstādi. Klases stundas, lai veidotu “klases gada grāmatas”, lai gatavotos žetonu vakaram u. c. pasākumiem. Mācību stundas, izmantojot ekspozīcijas materiālus (vēsturē, sociālās zinībās, literatūrā, vizuālajā mākslā u. c.). Materiālus pētniecisko darbu izstrādei, semināru, kursu organizēšanai. Tikšanās ar absolventiem un skolas darbiniekiem.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Ekskursijas vienmēr ievada skolas zvans. Ar šo zvanu nu jau 53 gadus tiek iezvanīts 1. septembris. Blakus zvanam ir skolēna apliecība, kurā redzams zēns, kurš iezvanīja pašu pirmo 1. Septembri skolā. Apliecību skolas muzejam uzdāvināja pats zēns pēc 50 gadiem (2017. gadā).
  • Skolas muzeja visvairāk skatītie objekti ir “Gada grāmatas”. Katra izlaiduma klase tādu sagatavo un atstāj muzejam. Absolventu tikšanās reizēs tās ir ļoti pieprasītas.