Adrese: Bultu iela 5, Latgales priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas Lietuviešu vidusskolas muzejs dibināts 2001. gadā.

Muzeja īpašais nosaukums.

Rīgas Lietuviešu vidusskolas muzejs “Lietuvieši Latvijā”.

Muzeja darbības mērķis.

Skolēnu intereses radīšana par lietuviešu dzīvi un mācībām Latvijā.

Latvijas un Lietuvas valsts svētku svinēšana.

Baltijas ceļš un citi piemiņas pasākumi.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Broņislava Aldona Treija – lietuviešu un latviešu pedagoģe, sabiedriskā aktīviste.

Beigusi Gargždu vidusskolu Lietuvā, studējusi lietuviešu valodu un literatūru Viļņas Pedagoģiskajā institūtā. Pēc apprecēšanās ar latvieti 1961. gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Labi apguvusi krievu un latviešu valodu, viņa strādāja par skolas direktora vietnieci, vēlāk par krievu-latviešu skolas direktori. Sākoties atmodai, pēc viņas iniciatīvas 1991. gadā Rīgas 85. vidusskolā tika atklāta pirmā lietuviešu klase, kas vēlāk izauga par Rīgas Lietuviešu vidusskolu. Aktīvi piedalījās lietuviešu kopienas aktivitātēs, organizēja lietuviešu pasākumus un tikšanās.

Muzeja tagadējais vadītājs.

Rolandas Žalnierius – Lietuvas vēstures, ģeogrāfijas, etnokultūras, sociālo zinātņu skolotājs, metodiķis, Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktora vietnieks.

Skolā strādā kopš 2007. gada. Kopš pirmā darba gada pievienojās Rīgas Lietuviešu vidusskolas lietuviešu kopienas aktīvai darbībai un sadarbībai ar Lietuvas un lietuviešu skolām un citām organizācijām visā pasaulē.

Kopš ierašanās Latvijā Rolands nodibināja draudzīgas attiecības ar vietējiem lietuviešiem, palīdzot viņiem organizēt pasākumus un rakstīt projektus. Desmit gadus Rolands Žalnierius vada Latvijas lietuviešu kopienas latviešu tautas deju ansambli “Bijūnas”, ir Lietuvas šova “Lietuva brangi” vadītājs un veidotājs Latvijā.

2014. gada 24. janvārī Latvijas lietuviešu organizāciju vadītāju vai pilnvaroto pārstāvju sanāksmē tika nolemts visas lietuviešu organizācijas apvienot Latvijas lietuviešu kopienā. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts Rolands Žalnierius. Viņš ir arī Pasaules Lietuviešu kopienas priekšsēdētāja vietnieks, Sabiedrisko un speciālo projektu komisijas priekšsēdētājs.

Īsa muzeja vēsture.

Rīgas Lietuviešu vidusskolas muzejs tika organizēts 2001. gadā, kad skolai piešķīra telpas Prūšu ielā 42A. 2004. gadā pēc skolas otrā korpusa renovācijas tika piešķirtas telpas muzejam, pasūtītas mēbeles un sākts darbs ekspozīcijas iekārtošanai.

Skolas muzejs ir neatņemama Latvijas kultūrvides un Latvijas muzeju tīklu sastāvdaļa.

Tā kā Rīgas lietuviešu vidusskola ir izveidojusies par Latvijā dzīvojošo lietuviešu centru, tad arī muzeja kopas “Lietuvieši Latvijā” mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem apzināt un saglabāt savu nacionālo identitāti., veicināt skolēnu interesi par nacionālo un kultūras vērtību apzināšanu, ieinteresēt un veidot izpratni par Latvijas un Lietuvas kultūrvidi, tradīcijām un sadarbību starp abām valstīm.

Sagatavotas aptaujas anketas Rīgā dzīvojošiem lietuviešiem, kuri ir saistīti ar skolā notiekošajiem pasākumiem: pieaugušo deju kolektīva “Bijūnas” dejotājiem, skolas pedagogiem un citiem aktīvistiem.  Muzejā iekārtota ekspozīcija “Rīgas lietuviešu dzīve un izglītība Latvijā”.

Muzeja pulciņa dalībnieki un vadītājs piedalījās un organizēja Latvijas un Lietuvas valsts svētkus. Organizēti “Užgavėnių – Meteņu svētki”. Skolēni iepazīstināti ar skolas simboliku, karogu, vēsturi. Organizētas viktorīnas, kas veltītas Latvijas Neatkarības atjaunošanas un Lietuvas Neatkarības atjaunošanas dienai. Muzeja informācija tiek publicēta skolas mājas lapā un sociālajos tīklos. Par muzeju stāstīts Latvijas radio 4.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Lietuviešu ģimnāzijas absolventu liecības.
  • Lietuviešu avīzes no 1915. gada.
  • Lietuvas etnokultūras lietas.