Adrese: Dzirciema iela 109, Kurzemes rajons, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Iļģuciema vidusskolas muzejs dibināts 2004./2005. mācību gadā.

Muzeja darbības mērķis.

Apzināt, pētīt un prezentēt citiem Iļģuciema vidusskolas vēsturi.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Direktores Ivetas Tauriņas lolojumam, 2004./2005. mācību gadā izveidotajam skolas muzejam, materiālu iegūšanā un apstrādē milzīgu, nenovērtējamu ieguldījumu devusi Vija Skrūzkalne (Iļģuciema vidusskolas direktore no 1985. gada līdz 2004. gadam). Skolā tika iekārtotas telpas patstāvīgai ekspozīcijai. Tur notiek arī tematiskās izstādes, muzeja stundas.

Muzeja darba turpinātāji.

No 2005./2006. mācību gada ar skolas vēstures pētīšanu un prezentācijas materiālu sagatavošanu nodarbojas arī skolēni, jo darbojas muzeja pulciņš, ir arī muzeja atbalstītāju/draugu kopa. Muzeju vadījuši skolotāji Kristīne Raipala (agrāk Markova), Aiga Frīdenberga, Ņina Zaķe.

Muzeja tagadējie vadītāji.

2020./2021. mācību gadā muzeja pedagogi ir skolas direktore Iveta Tauriņa, latviešu valodas, literatūras un vizuālās mākslas skolotāja Andra Brice, sākumskolas skolotāja un Iļģuciema vidusskolas absolvente Astra Tukiša.

Īsa muzeja vēsture.

No 2004./2005. mācību gada Iļģuciema vidusskolas direktoreirIveta Tauriņa. Blakus ikdienas mācību darbam tiek domāts par skolēnu iespējām pilnveidot sevi mākslinieciski izglītojošajā virzienā.

Šobrīd muzeja krājums ir pāri par 2000 vienībām. Tie ir gan foto materiāli, gan ar skolas vēsturi un cilvēkiem saistīta dokumentācija, kā arī ar mācību procesa vēsturi un attīstību saistīti eksponāti – mācību grāmatas, aparatūra, uzskates līdzekļi u. c. Muzeja pašreizējo ekspozīciju ir apmeklējuši visi Iļģuciema vidusskolas skolēni, skolas pedagogi, vecāki, sadarbības partneri un viesi.   

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

Iļģuciema vidusskolas muzejā ir daudzi īpaši eksponāti, sevišķi skolēnus valdzina senie fizikas kabineta mācību līdzekļi un iekārtas.

  • Tomēr nedalīta uzmanība tiek Cūkmenam, kas ir 6. klašu skolēnu projekta darbs. Viena no skolas tradīcijām ir talkošana Lielajā talkā, esam piedalījušies gan Bērnu slimnīcas teritorijas sakopšanas darbos, gan Bolderājas kāpās izmesto atkritumu vākšanā, gan savas skolas teritorijas labiekārtošanā. Patlaban aktuāla ir sadarbība ar Zero Waste Latvija. Esam par to, lai, ejot dabā, darbotos princips: “Ko atnesi, to aiznes līdzi – neatstāj atkritumus!”  Muzeja Cūkmens tieši to arī skolēniem māca.
  • Otrs eksponāts, kas visiem šķiet interesants, ir vecs padomju laika skolēna portfelis, ko kāda skolotāja atrada, tīrot klases laboratoriju pirms kabineta remonta. Noputējis, deformēts, tas jau atradās ceļā pie izmetamām lietām, līdz kāds nolēma ielūkoties tajā – tur atradās krājums ar kādreizējo ierindas skašu atribūtiem – pilotcepurītēm, rokas lentēm, emblēmām. Tagad šis necilais nobružātais portfelis vienmēr ieinteresē muzeja apmeklētājus.