Adrese: Zeļļu iela 4, Zemgales priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Friča Brīvzemnieka pamatskolas muzejs dibināts 2000. gadā.

Muzeja darbības mērķi.

Iepazīstoties ar Friča Brīvzemnieka un Reinholda Georga Šmēlinga dzīves gājumu, veicināt skolas vārda un tradīciju stiprināšanu, atpazīstamības veidošanu vietējā sabiedrībā.

Radīt piederības izjūtu savai valstij, pilsētai un skolai.

Radīt interesi par latviskām tradīcijām, kultūru un vēsturi.

Sniegt atbalstu izglītības iestādes pedagogiem, organizējot un nodrošinot muzejpedagoģiskas tematiskās nodarbības, iesaistoties mācību procesā.

Muzeja dibinātājs / pirmais muzeja vadītājs.

Friča Brīvzemnieka pamatskolas muzeju dibināja skolotāja Inta Pīrāga. Viņa strādājusi par bioloģijas skolotāju Gaujienas vidusskolā, Rīgas 38. astoņgadīgajā skolā, Rīgas 73. vidusskolā un kopš 1997. gada Friča Brīvzemnieka pamatskolā. Pēc aiziešanas pensijā 2000. gadā Inta Pīrāga savus spēkus veltīja, lai vāktu un apkopotu Friča Brīvzemnieka pamatskolas vēsturi, meklētu materiālus un iekārtotu skolas muzeju.

Inta Pīrāga ir ieguldījusi ļoti lielu darbu, lai muzejā redzamie materiāli, vēstures liecības un atmiņu pieraksti nepazustu, bet rastu mājvietu skolas muzejā. Skolas muzejs – tas ir skolotājas Intas Pīrāgas sirdsdarbs. Paldies skolotājai Intai Pīrāgai par nenovērtējamo ieguldījumu un darba mīlestību, veidojot ekspozīcijas un apkopojot muzeja materiālus!

Tagadējie muzeja vadītāji.

Pēc skolotājas Intas Pīrāgas kādu laiku muzeja darbs bija apstājies, līdz 2019. gadā, gatavojoties Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skatei, skolas lietvedības pārzine Ruta Jākobsone sakārtoja visus materiālus atbilstoši mūsdienu prasībām. Skolas muzejs tika pie renovētām un skaistām telpām, kas bija labs iemesls, lai no jauna iekārtotu muzeju, ieviestu nepieciešamo dokumentāciju un veidotu mūsdienīgu muzeju. Pēc veiksmīgas dalības skatē 2019. gada septembrī skolas vēstures muzejā darbu uzsāka direktores vietniece un skolotāja Elīna Skuja, iesaistot gan izglītojamos, gan veidojot muzeja pasākumus un ekskursijas, īpaši domājot par to, kā muzeju padarīt redzamu un jūtamu skolas ikdienā.

Tagad muzeju vada direktores vietniece un skolotāja Elīna Skuja, bet viņai palīdz lietvedības pārzine Ruta Jākobsone. Ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība – Elīnas pārziņā ir radošā joma – izstāžu, konkursu, ekskursiju, sadarbības pasākumu organizēšana. Savukārt Rutas pārziņā ir lietvedības joma – materiālu un fotogrāfiju vākšana, vēstures stendu noformēšana – viss, kas saistīts ar “papīra darbiem”.

Īsa muzeja vēsture.

2000. gadā, kad tiek dibināts Friča Brīvzemnieka pamatskolas muzejs (Inta Pīrāga), sākotnēji tā ir materiālu krātuve, kurā tiek glabātas vēstures liecības. Plašākai apskatei muzejs savas durvis vēl nav vēris.

2019. gada aprīlī skolas muzejs piedalās Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolas vēstures muzeju skatē (Ruta Jākobsone). Beidzot ir pienācis laiks vērt muzeja durvis un parādīt citiem, kas mēs esam un kādi mēs esam.

Kopš 2019. gada septembra (darbu uzsāk muzeja pedagoģe Elīna Skuja), durvis ir atvērtas ikvienam interesentam, lai parādītu to, cik bagāta ir mūsu skolas vēsture – tā nav mērāma dažos gados, tā pārsniedz 110 gadu slieksni! Skolas ēkas celtniecība sākta 1910. gada 3. maijā. Lai arī skolas nosaukumi dažādu politisko varu laikā ir mainījušies, vienmēr tās uzdevums bijis sniegt zināšanas nākamām paaudzēm.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Īpašu interesi izraisa muzejā apskatāmais 1941. gada absolventes Ausmas Mīmes dāvinātais rakstāmpiederumu komplekts – penālis. Skolēnam nepieciešamie darbarīki – spalvaskāti, zīmulīši, kas lietoti skolas darbu izpildei. Tajā atrodams datējums: 1933. gada 16. aprīlis. Nelielais koka penālis greznots ar smalku zīmējumu.
  • Otrs nozīmīgākais eksponāts ir pirmā saglabājusies skolas ēkas fotogrāfija. Tā atrodama gan arhīvā, gan interneta resursos. Lepojamies ar to, ka ir pieejama tik sena fotogrāfija, kas uzņemta 20. gadsimta sākumā. Lai gan nav zināms precīzs tās uzņemšanas gads, tomēr šodien, skatoties uz seno fotogrāfiju, pārņem dīvaina sajūta – cik daudz pārmaiņu laiks ir nesis! Toreiz vēl mazie kociņi šodien izauguši lieli un kupli. Vērojot seno fotogrāfiju, redzam skolas izaugsmi un attīstību. Nu jau esam piedzīvojuši skolas un pagalma renovāciju, tāpēc lepojamies, ka varam mācīties sakoptā un skaistā skolā. Mēs esam GAISMAS PILS pašā Āgenskalna centrā.