Adrese: Maskavas iela 197, Latgales priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Skolas vēstures muzejs dibināts 2007. gadā. Muzeja padome strādā no 2012. gada.

Muzeja darbības mērķis.

Savas identitātes uzturēšana, paaudžu sadarbības veicināšana un darba pēctecības nodrošināšana.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Muzeja pedagoģe Anna Zommere (2007–2009). Pirms skolas muzeja atvēršanas ilgus gadus materiālus par skolas dzīvi rūpīgi glabāja vēstures skolotāja un skolas direktore (1974-1994) Anna Zommere. Pēc muzeja atvēršanas viņa bija arī pirmā muzeja darba vadītāja un muzeja veidotāja.

Muzeja darba turpinātāji.

No 2010. gada janvāra līdz 2011. gada pavasarim muzeju vadīja un veidoja vēstures un sociālo zinību skolotāja Aiva Klaipa (Vīksne). Kopā ar muzeja pulciņa aktīvistiem izveidoja skolas vēstures stendus un rokrakstā veidotas grāmatas. Aktīvi iesaistījās Rīgas Skolu muzeja rīkotajos pasākumos.

Muzeja pedagoģe Māra Linde (2011–2016). Skolā strādāja par ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju no 1986. līdz 2016. gadam. Kopš 2011. gada rudens, ieguldot lielu darbu, vadīja skolas muzeju un skolas muzeja padomi. Muzeja aktīvisti skolotājas vadībā paveica lielu darbu, sistematizējot materiālus, veidojot muzeja vēsturisko materiālu uzskaiti skolas muzeja elektroniskajā datu bāzē, kā arī izveidoja skolas muzeja mājas lapu.

Muzeja pedagoģe Irīna Kērma (Dmitrijeva) (2016). Skolā strādā no 1995. gada par krievu valodas skolotāju un sociālo pedagogu. Vienu gadu strādāja kā muzeja pedagogs. Kopā ar muzeja pulciņa aktīvistiem reģistrēja muzeja fondā jaunieguvumus un kārtoja muzeja materiālus. 2016. gada 22. septembrī, A. Pumpura dzimšanas dienā, pie viņa kapa pieminekļa iestādīja dievkociņu.

Aktīvi un radoši 3 gadus muzeja darbu un muzeja pulciņu vadīja muzeja pedagoģe Guna Rīdere (2017-2020). Kopā ar muzeja pulciņa dalībniekiem ieguldīja lielu darbu piedaloties Latvijas simtgadei un skolas 120. gadu jubilejai veltītos pasākumos, kā arī radot jaunus materiālus par skolas bijušajiem skolotājiem un absolventiem.

Muzeja tagadējā vadītāja.

2020./2021. mācību gadā muzeja darbības vadību pārņem skolotāja Jana Butlere. Skolā strādā par kristīgās mācības skolotāju no 2005. gada. Vada skolas muzeja darbu kopā ar muzeja padomi un muzeja pulciņa aktīvistiem. Ņemot vērā šī mācību gada attālināto mācību darbu, tiek gatavoti jauni materiāli par skolas vēsturi un dzīvi, kurus varēs lietot virtuālā vidē, skolas mājas lapā un muzeja dienās aprīlī.

Īsa muzeja vēsture.

Skolas muzejs dibināts 2007. gada rudenī pēc skolas renovācijas, kad tika atvēlēta 39 m2 liela telpa muzeja krājuma izvietošanai. Muzejam no 2016. gada ir sava mājas lapa – www.ap11skolasmuzejs.lv, kā arī izdota brošūra “Skolas muzejs”. Muzejā ir apkopoti materiāli par skolas vēsturiski nozīmīgākajiem notikumiem laikā no 1898. gada līdz mūsdienām.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Izcila skolas vēstures fotogrāfiju kolekcija 1898.- 2020.
  • 1898. gada skolēnu žurnāls, dažādi skolas pirmsākuma dokumenti.
  • Materiāli par skolas vārda vēsturi un Andreju Pumpuru. Tā kā 1937. gadā skolai piešķīra Andreja Pumpura vārdu, muzejā tiek vākti un apkopoti materiāli par dzejnieka dzīvi un daiļradi. Viss sākās ar to, ka skolas audzēkņi un viņu vecāki bija savākuši vienu no lielākajiem ziedojumiem dzejnieka Andreja Pumpura kapa pieminekļa izveidei, tāpēc skolai 1937. gadā tika piešķirts Andreja Pumpura vārds. Skolas sienā ir iekalts Andreja Pumpura bareljefs ar vārdiem “Vēl mūsu tautiešos varoņi rodas”. Bareljefs izgatavots par skolas absolventu un audzēkņu saziedoto naudu. Tēlniece Natālija Dīriķe to atklāja 1940. gada 6. maijā.