Adrese: Hipokrāta iela 27, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas 89. vidusskolas muzejs dibināts 2010. gadā. Muzejam skola piešķīrusi gan atsevišķas telpas, gan svētku zāles priekštelpu, atsevišķi muzeja eksponāti atrodas skolas foajē.

Muzeja darbības mērķis.

Muzeja mērķis ir iesaistīt Rīgas 89. vidusskolas audzēkņus muzeja darbībā. Tāpat muzejs cenšas sniegt audzēkņiem zināšanas par muzeju nozīmi Latvijas kultūrtelpā, cienīt no senatnes atstāto mantojumu un izprast vēsturisko liecību nozīmīgumu gan šaurā, gan arī plašākā kontekstā.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Vislielāko ieguldījumu Rīgas 89. vidusskolas muzejā un tā darbībā ir ieguldījusi tā pirmā pedagoģe, dibinātāja un vadītāja Svetlana Krasova. Skolotājas pieredze gan vizuālās mākslas, gan citās jomās palīdzēja skolas muzejam izveidoties tādam, kādu to redzam šodien, – labi organizēts, kur katrs muzeja aktīvists radīs savu vietu, amatu un pienākumus. Svetlanas Krasovas degsme pārvarēja grūtības, ko rada kaut kā radīšana no nulles. Pakāpeniski muzejs, pateicoties pedagoģes prasmēm un entuziasmam, savā krājumā ieguva arvien vairāk un vairāk priekšmetu. Tam papildus skolotāja ir pratusi ar savu pieredzi iepazīstināt arī vairākus muzeja aktīvistus, kuri laika gaitā apguvuši prasmi vadīt ekskursijas, cienīt kultūras mantojumu un aktivizēt kultūras dzīvi Mežciemā.

Muzeja darba turpinātāji.

Vadības grožus Rīgas 89. vidusskolas muzejā pārņēma Arina Korotčenko, viena no radošākajām skolotājām šajā skolā. Pedagoģes prasmes un pieredze muzeju padarīja par vietu, kur radīt, veidot izstādes, glabāt kultūras mantojumu, kā arī cienīt, svētīt un godā turēt skolas tradīcijas.

Muzeja tagadējais vadītājs.

Šobrīd Rīgas 89. vidusskola muzeja pedagoga pienākumus ir uzticējusi jaunam, pirmo gadu skolā strādājošam vēstures un sociālo zinību skolotājam Krišjānim Bērziņam. Krišjānim darboties muzejā nākas apstākļos, kad kultūras dzīve ir spiesta palikt sekundāra, esošās epidēmijas dēļ. Šis apstāklis, nedaudz atvieglina pienākumu nastu. Jaunais pedagogs sadarbojas ar iepriekšējām muzeja vadītājām, kuras vienmēr sniedz palīdzību un nekad neatsaka padomu muzeja vadības un darbības organizēšanā.

Īsa muzeja vēsture.

Rīgas 89. vidusskolas vēstures muzejs savu darbību izvērš jau desmit gadu garumā.

Vidusskola atrodas vienā no Rīgas mikrorajoniem – Mežciemā. Muzeja pastāvēšana un tajā iesaistīto aktīvistu pulks stiprina Mežciema identitāti un tās iekļaušanos Rīgas kultūrtelpā. Darbojoties muzejā, skolēni apzinās to, ka kultūra var plaukt ne tikai Rīgas centrā, bet arī tās mikrorajonos, veidojot krāšņu un daudzveidīgu kultūras telpu Rīgas apkaimēs.

Starp daudz pagājušā gadsimtā radītajām blokmājām sastopamā Rīgas 89. vidusskola un tās muzejs veicina audzēkņu izglītošanu kultūras mantojuma vitalitātē. Aktīvākie un darbīgākie audzēkņi veicina skolas vēstures muzeja krājuma papildināšanu, uzskaiti, sakārtošanu, glabāšanu, kā arī ekspozīciju veidošanu. Ilgi vāktais un lolotais muzeja krājums tiek integrēts un izmantots mācību procesā, muzeja pasākumos, skolas tradīcijās un muzeja popularizēšanā. Papildus darbam ar muzeja krājumu skolēni tiek iepazīstināti ar Mežciema vēsturi un Rīgas 89. vidusskolas pienesumu Latvijas kultūrai un sportam.

Skolas muzeja aktīvisti apgūst skolas vēsturi, organizē muzeja pasākumus, cenšas dzīvas uzturēt skolas tradīcijas, organizē ekskursijas gan skolas audzēkņiem un darbiniekiem, gan skolas viesiem. Lielu darbu muzeja aktīvisti iegulda, lai veicinātu un uzturētu savas skolas identitāti.

 Rīgas 89. vidusskola var lepoties ar daudzpusīgu muzeja krājumu. Tajā glabājas lietas, kas saistītas ar skolas pagātni, tāpat arī svarīgi un ievērības cienīgi suvenīri, kas dāvāti skolai. Skola lepojas ar audzēkņu sasniegumiem sportā un citās sacensībās. Muzeja eksponāti izvietoti arī skolas foajē – daudzie kausi un medaļas, ko skolas audzēkņi izcīnījuši dažādās sacensībās.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Vērtīgākajam un lielākajam muzeja krājuma lepnumam ir veltīta vieta muzeja telpas centrā. Tur izvietotas vairākas retro foto un video kameras. Starp tām atrodami dažādi modeļi, piemēram, “Elikon 3B”, “Smena 8M” un daudzi citi. Muzeja tehnikas krājumu papildina arī senlaiku modinātājs, projektors un citi priekšmeti.