Adrese: Ilūkstes iela 30, Latgales priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas 88. vidusskolas muzejsdibināts 2009. gadā.

Muzeja darbības mērķi.

Pievērst uzmanību vēsturei un veicināt patriotismu skolā un sabiedrībā. Mudināt skolas audzēkņus interesēties par savas skolas vēsturi. Iesaistīt muzejniekus skolas muzeja darba pašpārvaldē. Mācīt muzejniekus darbam iestādes muzejam izvēlētajās jomās. Izglītot muzejniekus krājuma dokumentēšanā, uzskaitē un glabāšanā. Sekmēt muzeja krājuma izmantošanu mācību procesā, muzeja pasākumos, skolas tradīcijās un to popularizēšanā.

Muzeja dibinātājas / pirmās vadītājas.

Skolotāju komanda, kura 2009. gadā atvēra jauno skolas muzeju:

Tatjana Šandurova (vizuālās mākslas skolotāja),

Ņina Labada (skolas direktore),

Irēna Vai (vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja).

Muzeja tagadējās vadītājas.

Irēna Vai (Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja, muzeja pedagoģe),

Oksana Solovjova (Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, muzeja pedagoģe),

Kristīna Kižlo (vizuālās mākslas skolotāja, muzeja pedagoģe).

Pedagogi pārzina muzeja darbību, konsultē muzeja prezidentu un padomi.

Īsa muzeja vēsture.

Muzejs ir dibināts 2009. gadā.

Muzejnieki raksta sadarbības, iniciatīvu vai finansēšanas projektus, veic pētniecisko darbu, uzkrāj pieredzi, strādā ar muzeja ekspozīciju tēmām un organizē dažādus pasākumus skolēniem un skolotājiem.

Muzejnieki apgūst zināšanas par izglītības iestādes vēsturi, mācās tās pasniegt klausītājiem, organizē muzejā pasākumus, saglabājot skolas tradīcijas, veicina identitātes uzturēšanu un paaudžu sadarbību, apgūst vadības un sociālā darba pieredzi.

Muzejā veidotas šādas ekspozīcijas:

Muzeja un skolēnu pašpārvaldes aktivitātes, Eiroklubs, Jaunākie ERASMUS projekti, Mēs lepojamies (Andrejs Mamikins un Vjačeslavs Dombrovskis), Mēs lepojamies (Artjoms Špaks), “Pasaciņai” 25 gadi, Skolai 30 gadi, Mūsu sportisti, Mūsu tradīcijas (patriotiskās), Mūsu tradīcijas (citas).

Muzejā aplūkojamas šādas ekspozīcijas:

Izcilie absolventi, Skolas dinastijas, Skolas direktores, Skolas muzejs un skolēnu pašpārvalde, Muzikālais virziens, Teātra pulciņa režisori un deju kolektīvi, Skola vakar un šodien, Skolas vizītkarte, “Zelta pildspalvas” laureātes, “Y.E.A.H – Young Europeans, active & healthy”.

Muzejam ir sava mājas lapa: http://muzejs.88vsk.lv/

Muzeja eksponātu skaits – kopā 196, t. sk.: 63 albumi, 41 grāmata, 25 diplomi, 23 plakāti, 26 kasetes, 8 diski, 10 balvas. Fotogrāfiju skaits – kopā 4268.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Patriotiskais stūrītis. Latvijas simtgades svētku ietvaros tika rīkots plakātu un instalāciju konkurss, kura labākie darbi tika eksponēti muzeja telpās.
  • Skolas dinastijas. Muzejā ir izvietoti vairāki eksponāti par mūsu skolas skolotājiem, kā arī mūsu skolas absolventiem, kuri ir atgriezušies skolā kā skolotāji, ir izveidots paaudžu koks, kurā var iepazīt vairākas ģimenes, kurās no paaudzes paaudzē tiek nodota skolotāja profesija.