Adrese: Iļģuciema iela 6, Kurzemes rajons, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas 71. vidusskolas muzejs dibināts 2017. gadā.

Skolas  muzeja mērķi.

Skolas vēstures saglabāšana, izpēte un popularizēšana, nodrošinot skolas pastāvēšanai būtisko piederības izjūtas pārmantojamību.

Mērķis sasniedzams, organizējot muzeju kā mācību un audzināšanas darba metodisko centru.

Muzeja pamatuzdevumi: vākt krājumu: rakstītos, lietiskos, vizuālos, audio un video materiālus par skolas un Iļģuciema, Nordeķu muižas un parka  vēsturi,  pastāvīgi to bagātināt; sekmēt krājuma izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai; veicināt skolas atpazīstamību un pozitīvā tēla veidošanu; organizēt pētniecisko darbu skolas vēsturē; mērķtiecīgi veikt metodiski izglītojošo darbu interešu izglītībā, muzejpedagoģijā; sadarboties ar citiem valsts, pašvaldību, skolu muzejiem un kultūras iestādēm.

Muzeja dibinātāja / tagadējā vadītāja.

No 2017. gada skolas muzeja darbs ir pedagoģes Ramonas Šemarovas pārziņā. Skolā viņa strādā jau 29 gadus – latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre, tagad gan latviešu valodas skolotāja, gan muzeja pedagoģe.

Viņa ir rakstījusi skolas pasākumu scenārijus, vadījusi pasākumus – veltītus Latvijas Republikas dzimšanas dienai, latviešu rakstniekiem, tradīcijām. Gatavoti veltījumi skolotājiem, kuri saņēmuši Zelta pildspalvu. Liels darbs tagad tiek veikts skolas vēstures muzejā – iekārtoti stendi par skolas vēsturi, interešu izglītības pulciņiem, starptautiskajiem projektiem, kā arī turpinās pētījums par mūsu rajonu – Iļģuciemu, Nordeķu muižu u. c.

Īsa muzeja vēsture.

Viss sākās 2014.gadā ar skolas vēstures pulciņa darbību, kuru sākumā vadīja vēstures skolotājs Dmitrijs Borisovs. 2015. gadā skolēnu grupa skolotāju Andreja Rižikova, Ingas Tkačenko un Ramonas Šemarovas vadībā izveidoja prezentāciju, rīkojot skolas  40 gadu jubileju. Radās ideja sakārtot, apstrādāt un saglabāt visus  materiālus, fotogrāfijas un izveidot I korpusā jaunus stendus, kas stāstītu par skolas vēsturi, simboliem, izciliem skolotājiem, kuri beiguši mūsu skolu, par skolēnu pašpārvaldi.  2012./2013. mācību gadā šo lielo darbu uzsāka vēstures skolotāji Andrejs Rižikovs, Dmitrijs Borisovs, Vera Volodina, latviešu valodas skolotāja Ramona Šemarova, vizuālās mākslas skolotāja Inga Tkačenko. Darbā piedalījās arī skolēnu padome Artūra Bikova vadībā, bet vēlāk darbu turpināja Zlata Hakele. Pēc tam vadību pārņēma Maksims Zlatkovskis, Alīna Tomsone. Pašlaik muzeja prezidenta amatu pilda ilggadējs pulciņa dalībnieks, īsts vēstures priekšmeta entuziasts Nikolajs Afoņins.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

Uzskatām, ka nozīmīgākie eksponāti ir:

  • Simboliskā atslēga, kas saglabājusies no skolas atklāšanas dienas.
  • Materiāli par Nordeķu muižu un parku, par Iļģuciemu, Spilvi, utt.
  • Varam lepoties ar pūču vitrīnu, kas aizsākta ar saņemto ceļojošo Pūci par nopelniem olimpiādēs, bet pēc tam kolekcija arvien vēl papildinās. Interesants ir eksponāts – divu skolnieču veidotā Pūce, kas veidota no īstām spalvām.
  • Šogad mūsu skolas bijušais elektriķis pats izveidoja stendu par savu dzimtu, iemīļoto darbu, hobiju. Atklājās, ka šis talantīgais, aizrautīgais cilvēks ir bijis kaislīgs lidotājs, lielisks dzejnieks, kurš ar savām dvēseliskajām dzejām sveicis gan skolu jubilejās, gan savus kolēģus.