Adrese: Induļa iela 4, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas 74. vidusskolas muzejs dibināts 2013. gadā.

Muzeja darbības mērķi.

Savākt un saglabāt skolas vēsturi un integrēt jaunas tradīcijas caur pasākumiem.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Irina Cīrule, pulciņa “Skolas muzejs” un skolas muzeja vadītāja, ir pierādījusi sevi kā kompetentu speciālisti. Pateicoties viņas darbam, ļoti īsā laikā Rīgas 74. vidusskolā darbu sāka skolas muzejs. Lai sasniegtu izcilus rezultātus savā darbā, I. Cīrule pievērsa lielu uzmanību tālākizglītībai. I. Cīrule skolā strādā no 1992. gada. No 2013. gada janvāra viņa tika iecelta par skolas muzeja vadītāju.

Muzeja tagadējā vadītāja.

Jeļena Ananiašvili, skolas muzeja pedagoģe no 2018. gada. Rīgas 74. vidusskolas absolvente, šobrīd arī informātikas skolotāja, studente un skolas parlamenta vadītāja. 

Īsa muzeja vēsture.

Rīgas 74. vidusskola ir dibināta 1974. gadā. Pēc skolas direktores I. Frolovas iniciatīvas 2010. gadā skolā sāka darboties pulciņš “Skolas muzejs”, bet skolas muzejs 74. vidusskolā darbojas tikai, sākot ar 2013. gada janvāri, un par muzeja vadītāju tika iecelta vēstures skolotāja I. Cīrule. Veidojot ekspozīcijas muzejā, vislielākā uzmanība pievērsta gan  skolas, gan Latvijas valsts vēsturei.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Rīgas 74. vidusskolas muzeja nozīmīgākie eksponāti ir grāmatas. Šīs grāmatas ir ļoti īpašas, jo to autore ir mūsu skolas direktore Irina Frolova. Ilgu gadu pieredze un darbs sākumskolā, mācot dzimto valodu mazākumtautību skolās, ļāva izveidot kvalitatīvu mācību līdzekli. Ir izstrādāta ne tikai grāmata skolēniem, bet arī darba burtnīca un grāmata skolotājiem.