Divi muzeji Baltezera ielā un Pāles ielā.

Muzejs Baltezera ielā

Adrese: Baltezera iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas 63. vidusskolas muzejs tika dibināts 2007. gada 1. septembrī.

Skolas muzeja darbības mērķis.

Skolas muzeja galvenais mērķis – radīt skolēniem interesi  ne tikai par skolas vēsturi, bet arī par  novada vēsturi. Skolas muzejs veic pētniecības, izglītošanas un audzināšanas darbu skolā. Mūsu muzejs – tas ir dialogs starp pagātni un nākotni!

Skolas muzeja nosaukums-devīze “Skola vakar, šodien, rīt”.

Muzeja dibinātāja / pirmā vadītāja.

Par pirmo muzeja vadītāju kļuva Ludmila Puņičeva, kura strādāja Rīgas 63. vidusskolā no skolas dibināšanas gada. Daudzus gadus viņa strādāja par direktora vietnieci audzināšanas jomā un angļu valodas skolotāju. Skolas muzeja ekspozīcijas pamatus viņa ielika kopā ar pirmajiem muzeja pulciņa dalībniekiem. Ludmila Puņičeva vadīja skolas muzeja darbu no 2007. gada līdz 2010. gadam.

Muzeja tagadējā vadītāja.

No 2010. gada 1. septembra skolas muzeja darbu vada skolas direktore Nataļja Naumeca. Nataļja Naumeca ir Rīgas 63. vidusskolas absolvente. Viņa pabeidza skolu 1975. gadā un sāka strādāt par skolotāju 1993. gadā, bet 2002. gadā kļuva par skolas direktori.

No 2010. gada Nataļja Naumeca sāka nodarboties ar skolas muzeja attīstību. Muzeju pārvietoja uz citu, plašāku telpu, tika pasūtītas speciālas vitrīnas muzeja eksponātiem. Pamatekspozīcijas izvietošanā tika izmantots tematiskais ekspozīcijas koncepts, tika sakārtota krājuma datubāze, uzsākta eksponātu digitalizācija. Skolas muzejs kļuva par mācību un audzināšanas procesa neatņemamu daļu. Skolēni aktīvi iesaistās skolas muzeja darbā, veidojot stendus un tematiskās izstādes, organizējot ekskursijas, konkursus, viktorīnas. Izveidojās laba sadarbība ar citu skolu muzejiem. Skolas muzejs aktīvi piedalās dažādos pilsētā organizētajos pasākumos un skolu muzeju skatēs. 2016. gadā Rīgas 63. vidusskolas muzejs ieguva II pakāpes diplomu Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju skatē-atestācijā.

Īsa muzeja vēsture.

Mācību procesam demokratizējoties, skolā attīstās skolēnu līdzpārvalde. Skolas vēsturi raksta paši skolēni, tāpēc ir nepieciešams saglabāt visu to labo, kas noticis pagātnē, un to, ko mēs darām tagad, lai nākamās skolēnu paaudzes zinātu visu par savu skolu un tās vēsturi.

Mūsdienu skolēniem, lai veidotu jaunas skolas tradīcijas jāzina un jāsaglabā vecās no tā laika, kad 1970. gada 1. septembrī Rīgas 63. vidusskola sāka savu pirmo mācību gadu.

2007. gada 1. septembrī Rīgas 63. vidusskolas telpās Baltezera ielā 6 tika izveidots skolas muzejs.

Skolas muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 500 eksponātu.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

Īpašākie muzeja eksponāti ir:

  • Pirmais skolas karogs.
  • Sporta balvas, sākot no 1970. gada. Skola ilgus gadus sadarbojās ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (agrāk Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts). Topošie treneri un sporta pedagogi kopā ar mūsu skolotājiem organizēja krāšņus sporta svētkus un dažādas sacensības skolas stadionā. Sadarbības tradīcijas turpinās. Šodien skola cieši sadarbojas ar Rīgas vingrošanas skolu, Rīgas volejbola skolu, Rīgas futbola skolu, Rīgas riteņbraukšanas skolu, Karatē Džitsu federāciju, Latvijas Karatē federāciju, Latvijas Handbola federāciju.

Muzejs Pāles ielā

Adrese: Pāles iela 9, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Skolas muzejs (toreiz Rīgas 16. vidusskola) tika dibināts 1990. gadā.

Muzeja darbības mērķi.

Veidot izglītības iestādes vēstures krājumu un turpināt muzeja materiālu digitalizāciju. Organizēt pētniecisko darbu un sekmēt krājuma materiālu izmantošanu dažādās komunikatīvās darbības formās – ekskursijās, konkursos, tikšanās un tematiskos pasākumos. Sadarboties ar citu skolu muzejiem.

Muzeja dibinātāja / tagadējā vadītāja.

Jeļena Jevropeiceva. Muzeja pedagoģe Jeļena Jevropeiceva veicina patriotisko audzināšanu skolā, uzsverot šī procesa dabisko raksturu, ja sāk ar vienkāršām lietām – valsts svētku atzīmēšanu, savas zemes tradīciju iepazīšanu, kā savu personisko dzīvi kā piemēru var izmantot skolēnu audzināšanā. Sadarbībā ar muzeja padomi un absolventiem viņa izveidoja skolas muzeja telpas noformējumu.

Īsa muzeja vesture.

1990. gadā tika atvērts skolas muzejs, kurā bija izvietota ekspozīcija ar interesantiem skolas dokumentiem, fotogrāfijām, mācību grāmatām un citiem eksponātiem. Tika noformēti stendi un plaukti, kur tika izvietoti vēsturiskie materiāli.

No pirmās skolas muzeja atvēršanas dienas kopīgā darbā bija iesaistīti mūsu skolas izglītojamie, skolotāji un skolas absolventi. Tika sameklēti daudz interesantu datu par skolas vēsturi.  Skolas muzejā glabājas visu klašu izlaiduma un ikdienas fotogrāfijas no pirmās skolas dibināšanas dienas. Katru gadu tiek fotografēti dažādi pasākumi, ciemiņu viesošanās skolā, noformēti stendi par skolas dzīvi, kas ir izvietoti arī skolas gaiteņos – tas ir mūsu muzeja turpinājums.

Skolas muzeja telpā ir noformēta viena muzeja siena ar skolas skolotāju fotogrāfijām, īsu dzīves aprakstu un aprakstu par viņu darbu vidusskolā.

Muzejā ir koncentrēti materiāli, kas ļauj komunicēt ar muzeja viesiem un rosināt diskusijas. Komunikācija ir viena no visbūtiskākajām mūsdienu prasmēm. Tādēļ skolas vēstures muzejs uzskata par savu galveno uzdevumu ne vien pētīt pilsētas vēsturi, bet arī izmantot muzeja resursus, lai veidotu jauniešu vēsturisko apziņu, veiktu patriotisko audzināšanu.

Skolas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas uzrunā muzeja apmeklētājus, jo tās ir personiskākas, vairāk cilvēkam pietuvinātas, tās piedāvā iespēju pašam piedalīties, izjūtot īpašas emocijas. Piederības izjūta, kultūras identitātes apziņa ir pats svarīgākais skolēnu audzināšanā.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Tās ir atskaites un fotogrāfijas par skolas muzeja darbu un skolas tradīcijām:

Karjeras nedēļas izstādes “Uzbūvē karjeru pats!”.

Izzinošas ekskursijas “Rīgas stāsti” ar mērķi iepazīt un izpētīt Rīgas vēsturi un arhitektūru.

Tematiskie fotogrāfiju konkursi “Mana skaistā pilsēta”. Katra konkursa uzvarētāji saņēma iespēju uzstāties skolas svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas neatkarībai.

Piedalīšanās tradicionālā skolas krievu kultūras festivāla “Fenikss”. Izstādes “Krievu tautas tradīcijas” organizēšana un noformēšana.

Tradicionālās ekskursijas “Skolas muzeja atvērto durvju diena” rīkošana.