Adrese: A.Čaka iela 102, Latgales priekšpilsēta, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Skolas muzejs atklāts 2001. gada 19. maijā, skolas 80-gades svinību dienā.

Muzeja darbības mērķis.

Saglabāt, pētīt  un popularizēt divu dažādu, bet savstarpēji saistītu vidējo mācību iestāžu- 1.Rīgas Valsts ģimnāzijas un Rīgas 6.vidusskolas- izveidošanās, attīstības un darbības vēstures liecības, kas veido skolas muzeja krājumu, papildinot to ar  skolas šodienas dzīves notikumu fiksācijām.

Muzeja dibinātājs / pirmais vadītājs.

Skolas muzeja dibinātājs un pirmais tā vadītājs ir skolas vācu valodas skolotājs Jānis Skuja.  Izcils pedagogs, Skolotājs ar lielo burtu. Skolā strādāja no 1959. gada 10. novembra līdz 2008. gada 29. augustam.Būdams humanitārās izglītības pārstāvis, neaprobežojās tikai ar svešvalodu mācīšanu, veda skolēnus izzinošās ekskursijās pa Vecrīgu, lai bērni iepazītu savas pilsētas vēsturi, kultūras celtnes, arhitektūru un mākslu. Iespējams, ka jau tad skolotājam piemītošais vēstures izzinātāja  gēns darbojās, dzejnieku I. Ziedoni citējot,  kā  “garainis, kas veicina vārīšanos”. Tā sākās skolotāja Jāņa Skujas vienīgās darba vietas – Rīgas 6. vidusskolas – vēstures apzināšana.

Muzeja darba turpinātāji.

Māris Visendorfs- skolas muzeja vadītājs no 2010. gada līdz 2018. gadam. Beidzis J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Diplomēts pūtēju orķestra diriģents un pedagogs. Ilgus gadus strādājis gan pamatprofesijā, gan valsts muzejā par muzeja krājuma priekšmetu  apstrādes speciālistu  un krājuma glabātāju. Viņš profesionāli pārzina muzeja darbu ar krājumu. Izveidojis pašreizējo skolas muzeja ekspozīciju, kas atklāta 2016 .gada 6 .novembrī. Tās moto: prātam, veiklībai, dvēselei.

Muzeja tagadējā vadītāja.

Irēna Rākina- skolas muzeja vadītāja/muzejpedagoģe no 2018. gada. Uzskata, ka skolas  muzeja darbības viens no galvenajiem virzieniem ir muzejs kā atmiņu institūcija. Turpina muzeja pedagoga darbu M.Visendorfa veidotajā un 2016. gadā atklātajā ekspozīcijā. Vada tajā gan pārskata, gan tematiskās ekskursijas atbilstoši vecuma grupām, kā arī vada muzejpedagoģijas nodarbības, kurās skolēni iegūst zināšanas par skolas muzeja vēsturi, iemācās vadīt ekskursijas, intervēt un novērtēt iegūto informāciju. Iemācās saprast, kas ir muzeja priekšmets un kad tas par tādu kļūst. Turpina darbu pie muzeja krājuma papildināšanas.

Īsa muzeja vēsture.

Skolas vēsturi, sākot no 20. gs. 60. gadiem, “rakstīja” skolotājs Jānis Skuja. J.Skujas darbs pie muzeja ekspozīcijas aizsākās jau 90. gadu otrajā pusē, lai skolas 80-gades jubilejā to atklātu. Tas  ietvēra darbu arhīvos, bibliotēkās, muzejos, klātienes tikšanās  ar vēl dzīvajiem pirmskara skolotājiem un absolventiem, arī ar tiem dažiem, kas ieradās Latvijā no ārzemēm un dalījās atmiņās par skolas pastāvēšanas sākuma posmu, kad tās nosaukums bija 1. Rīgas Valsts ģimnāzija. Ar šādu nosaukumu skola darbojās no 1920. gada līdz 1944. gada pavasarim, kad notika pēdējais 21. izlaidums. 1944. gada rudenī skola darbu atsāka jau kā Rīgas pilsētas 6. vidusskola. Jāpiebilst, ka pirmo reizi skola par Rīgas pilsētas 6. ģimnāziju tika nodēvēta padomju varas 1940./41. mācību gadā, bet vācu okupācijas laikā atkal atguva 1.Rīgas Valsts ģimnāzijas nosaukumu.

J.Skuja muzeja ekspozīcijas  veidošanā vairāk akcentēja skolas senāko posmu – no dibināšanas 1920. gada līdz 1944. gadam, iekļaujot arhīva un muzeju dokumentus, kā arī tā laika preses publicitātes materiālus,  kas pamato skolas,  kas balstīta klasiskās filoloģijas izglītībā – ar pamatīgu latīņu un grieķu valodas apguvi, izveidi. Mācībspēki, kas darbu skolā savienoja ar docēšanu  Latvijas Universitātē, pirmie absolventi, kas arī kļuva par skolotājiem savā dzimtajā skolā, skolotāji, kurus, uzsākot savas darba gaitas, vēl satika jaunais skolotājs J.Skuja. Skolotāji izcilības, absolventi, ar kuriem skola lepojas.

Pēckara skola, kur vairāku izlaidumu absolventes bija tikai meitenes, zēnus politisko iekārtu maiņu  karuselis bija “izsvaidījis”  gan pa krievu, gan vācu armijas rindām, gan latviešu leģionā.

Laikā līdz skolas ēkas A. Čaka ielā 102 (tolaik Suvorova iela) uzcelšanai skola atradās dažādās  ēkās dažādās adresēs, kas mainījās ļoti bieži.

Tikai pēc 30 gadiem- 1950./51. mācību gadā- speciāli celtā ēkā skola ieguva pastāvīgu mājvietu, kurai nu jau 70 gadu.

Nākamais muzeja vadītājs Māris Visendorfs darbu skolas muzejā sāka ar priekšmetu uzskaiti atbilstoši muzeja priekšmetu uzskaites sistēmai. No 1969./70. mācību gada Rīgas 6. vidusskola kļuva par skolu ar mūzikas novirzienu, kas daudziem šodienas pasaules klases mūziķiem ir  sākums uz muzikālo virsotni. Kā profesionāls mūziķis viņš zinātniski un muzikoloģiski atspoguļojis skolas mūzikas dzīvi, izceļot gan dziedātājus, gan korus, gan diriģentus, gan ansambļus, gan orķestrus, gan skolotājus fanātiķus, jo augstie rezultāti – izcīnītās godalgas, pirmās vietas skatēs, saņemtie diplomi un goda raksti – sasniedzami tikai sūrā darbā.

Ekspozīcijā izveidota instalācija – orķestris starpbrīdī, ar paša mūziķa savāktiem instrumentiem, kas  sakārtoti  atbilstoši instrumentu izvietojumam orķestrī.

Ekspozīcijā sava  vieta arī skolas lepnumam – slaveniem mūziķiem, aktieriem, citu radošu profesiju pārstāvjiem, zinātniekiem, sportistiem.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Fragments no skolotāja Jāņa Skujas izveidotā lingofonijas kabineta – nozīmīgs eksponāts J. Skujas piemiņas uzturēšanai. Viņš Rīgas 6.vidusskolā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās  radīja Latvijā pirmo lingvistikas (lingofonijas) kabinetu, kuru vairākus gadus būvēja pats savām rokām, bieži arī pa naktīm. Skolotājs radīja īstu studiju, kur katram skolēnam sava kabīne, austiņas, mikrofons, iespēja klausīties pareizu izrunu, klases sienas iztapsētas  ar skaņu slāpējošiem materiāliem. Klases priekšā skolotāja pults, magnetofons, iespēja frontāli pieslēgties katram audzēknim un operatīvi pārbaudīt sagatavoto mācību uzdevumu. Audzēkņi šajā kabinetā strādāja un apguva svešvalodas līdz pat 20./21.  gadsimtu mijai.