2024. gada aprīlis Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzeju pedagogiem bija gana piesātināts un vērtīgs no pieredzes apmaiņas viedokļa. Šajā laikā bija iespējas apmeklēt Rīgas 33. vidusskolu un Rīgas Zolitūdes ģimnāziju, jo šo skolu muzeju pedagogi rīkoja pieredzes apmaiņas seminārus. Šiem abiem semināriem pa vidu  notika Latvijas Skolu muzeju biedrības organizētais tiešsaistes pasākums, kurā Rīgas un Latvijas skolu muzejnieki prezentēja savus pētījumus par tēmu “Skolas vizuālā tēla pārmaiņas”.

Bet tālāk lai stāsta paši skolu muzeja pedagogi.

Ludmila Sviridova-Skakunova un Dmitrijs Kapusta, Rīgas 33. vidusskolas muzeja pedagogi:

2024.gada 11.aprīlī Rīgas 33. vidusskolā notika Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolas muzeju pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs “Novadpētniecība kā pilsoniskās audzināšanas pamats.”

 Semināra ideja radās 2023. gada maijā, kad skolas muzeja pedagogi un muzeja padomes locekļi (7.-12. klases skolēni) plānoja savu darbu 2023.-2024. mācību gadam. Pirms 100 gadiem – 1924. gadā Rīgas administratīvajā sastāvā tika iekļauta Bolderāja un Daugavgrīva – mūsu skolas apkaime, un semināru mēs uzskatām par dāvanu mūsu pilsētai.

 Semināru sagatavoja skolas muzeja pedagogi, muzeja padome, muzeja pulciņa dalībnieki, skolas pašpārvaldes locekļi. Lielu atbalstu sniedza skolas direktore Ināra Kostina un direktores vietniece Eva Tanas.

 Pirms semināra sākumam skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki uzstājas ar spožu koncertprogrammu.

 Semināra programmā bijā iekļauti sekojošie jautājumi:

  1. Novadpētniecības teorētiskie jautājumi.
  2. Rīgas 33. vidusskolas muzeja praktiskā darbība Bolderājas un Daugavgrīvas vēstures izpētē un iegūto rezultātu izmantošana pilsoniskajā audzināšanā.

 Noslēgumā skolas muzeja gidi novadīja ekskursiju muzeja telpās un iepazīstināja viesus ar Bolderājas un Daugavgrīvas vēsturi.

Jeļena Ofmane, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas muzeja pedagoģe:

2024. gada 18.aprīlī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā tika organizēts  seminārs “Pieredzes apmaiņa skolas muzeju darbībā”.

Programmas ietvaros muzeja pedagogiem un skolēniem bija iespēja apmeklēt mūsu skolu īsas ekskursijas laikā, iepazīties ar skolas muzeja vēsturi un skolēnu un muzeja pedagogu darbību skolas muzejā, dalīties ar pieredzi un piedalīties radošajā darbnīcā.

Semināra laikā izskatītas tēmas:

Ko Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolas muzejs stāsta? – 12.a klases skolnieces Darjas Rudnickas veiksmes stāts par paveikto darbu skolas muzejā un pētnieciskajā darbā.

Kā vadīt stundu skolas muzejā? – sociālās zinības un vēstures skolotāja un muzeja pedagoģe, Jeļena Ofmane dalījās pieredzē, kā radoši un jēgpilni var izveidot starp priekšmetu saiti un vadīt stundas muzejā. Kolēģiem tika piedāvātas darba lapas, idejas, kā var vadīt stundas.  

Darbs ar muzeja krājumu. Muzeja dokumentācija. – muzeja pedagoģe un latviešu valodas skolotāja Marija Brauna stāstīja par muzeja krājumu un to, kā tiek veidota muzeja dokumentācija.

Noslēgumā norisinājās radošā darbnīca, ko vadīja mākslas skolotāja  Olga Lukaševiča. Tajā gan pedagogiem, gan skolēniem bija iespēja izveidot piezīmju blociņu. Skolas muzejā dzīvo pūce. Radošās darbnīcas dalībniekiem bija iespēja veikt pūces sagatavotus uzdevumus. Ceram, ka pūce turpinās mitināties ne vien tikai mūsu skolas muzejā, bet arī citu skolu muzejos.

Paldies visiem kolēģiem par dalību seminārā!

Noslēguma vārdi.

Skolu muzeju jomas metodiskās apvienības vārdā vēlos pateikties visiem iesaistītajiem par darbu. 

Paldies Rīgas 33. vidusskolas muzeja komandai: pedagogiem Ludmilai Sviridovai-Skakunovai, Dmitrijam Kapustam un muzeja padomes pārstāvjiem! Paldies visiem skolas audzēkņiem, kuri ar saviem priekšnesumiem radīja svētku sajūtas, paldies pedagogiem par viņu gatavošanu. Paldies skolas direktorei Inārai Kostinai par atbalstu gan semināra norisē, gan visā skolas muzeja darbībā!

Paldies Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas muzeja komandai: pedagogiem Jeļenai Ofmanei un Marijai Braunai, kā arī 12. klases audzēknei Darjai Rudnickai! Paldies mākslas skolotājai O. Lukaševičai par radošās darbnīcas vadīšanu! Paldies ģimnāzijas direktorei Svetlanai Semenko un visam skolas kolektīvam par atbalstu un ieinteresētību skolas muzeja darbībā!

Materiālu apkopoja skolu muzeju jomas MA vadītājs Uģis Vārslavāns.