Nospraužot uzdevumus 2020./21.mācību gadam, Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzeju jomas metodiskā apvienība kā vienu no pasākumiem, kurā iesaistīties, izvēlējās akciju “Iezvanīsim Latviju!”.  Akcijas vadmotīvs nav izvēlēts nejauši. 1919.gadā 11.novembra rītā, pēc tam, kad Rīga tika atbrīvota no Bermonta karaspēka, par svarīgo notikumu ziņoja Svētā Pētera baznīcas zvani (iespējams arī citu dievnamu), tādējādi pilsētas iedzīvotājiem nesot svarīgo vēsti.

Akcijas mērķis bija skolu muzeju komandām Patriotu nedēļas laikā (no 11.līdz 18.novembrim) ar zvanu skaņām un sveču liesmām apliecināt savu piederību Latvijai. Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju, skolu muzejniekiem bija dota rīcības brīvība un brīvs radošo domu lidojums.

Kā pirmie akcijā iesaistījās Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolēni. 11. novembra rītā tradicionāli skolēni veidoja gaismas ceļu – no rīta nākot uz skolu novietoja sveces pašu gatavotos ietvaros, tādējādi godinot to cilvēku piemiņu, kuri aizstāvējuši Latviju! Atsaucoties Skolas muzeja aicinājumam, 3. b klase iestudēja un gaismas ceļa ieskauti iezvanīja 11. novembra rītu izpildot latviešu tautasdziesmu “Pūt, vējiņi!”. Tāpat ciešā sadarbībā ar Skolas muzeja pedagogiem norisinājās Patriotisko dziesmu konkurss “Skani, mana tēvu zeme!” un Skolas muzeja veidotā virtuālā izstāde “Svinam Latvijas dzimšanas dienu!”.

Lāčplēša dienā svecītes gan skolas amfiteātrī, izgaismojot vārdu “Latvija”, gan katrs savās mājās, iededza Rīgas 49.vidusskolas skolēni.

Savukārt 28.vidusskolas audzēkņi skolas pagalmā izveidoja un izgaismoja Latvijas kontūru.

 53.vidusskolas 12.a klases skolniece izveidoja svētku plakātu iedvesmojoties no “Dvēseļu puteņa”.

Rīgas 25.vidusskolas Valsts svētku nedēļas tēma bija “Mana tautasdziesma Latvijai” un viena no aktivitātēm bija Saules simbola izveidošana skolas iekšpagalmā.

Rīgas 84.vidusskolā šogad gan izpalika tradicionālās svecīšu Spēka zīmes veidošana skolas pagalmā. Toties patriotu nedēļas laikā, skolēni caur spēli un filmām iepazina Latviju un tās vēsturi. Strādājot skolotāju grupai, skolotājas Līgas Priedes vadībā, tika izveidotas trīs spēles. Iedvesmu skolotājas smēlās arī no skolēnu darbiem, kuri tapuši iepriekšējos gados. Spēles domātas gan lieliem, gan maziem.

Rīgas Igauņu pamatskolā, lai iezvanītu Latvijas svētkus, neatkarības dienai par godu notika pasākums “Ar dziesmu par Latviju!”. Visām klasēm norisinājās arī foto un video akcija “Latvijai 102. Piedzīvo savu Latviju!”, kuras laikā skolēni iesūtīja skolas e-pastā savus darbus ar redzējumu par Latviju.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12.b klase “iezvanīja” ar 10 vārdiem Latvijai vārdu mākoņus. Tika izveidotas virtuālās atklātnes, kuras tika nosūtītas skolotājiem un vecākiem.

Savukārt Iļģuciema vidusskolas audzēkņi rakstīja savus novēlējumus Latvijai 102.dzimšanas dienā un veidoja gaismas kompozīcijas, arī lielu Auseklīša zīmi skolas pagalmā.

Aktīvi Tēvzemes nedēļas pasākumos iesaistījās Ēbelmuižas pamatskolas muzejnieki, gan apmeklējot Brīvdabas muzeju, Brāļu kapus, Dziesmusvētku parku, gan izstāstot Zvana stāstu: “Pirms 5 gadiem Ēbelmuižas pamatskolas muzejā nonāca Hermaņa Zeibota fotogrāfijas, dokumenti, piemiņas lietiņas un zvans… H. Zeibots bija mūsu skolas skolotājs,  skolas direktors (1940 -1941), kā arī Cēsu skolnieku rotas karavīrs. Par nopelniem Brīvības cīņās ticis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Lepojamies ar skolotāja Hermaņa Zeibota devumu Latvijas un mūsu skolas labā.  Latvijas 102.dzimšanas dienu ieskandinām, pieminot cilvēkus, kuri veidoja šo valsti… Fotogrāfijās zvans skolas muzejā, skolas muzejnieki – Vaho Eims, Izabella Celma un Tīna Siliņa ar zvanu pie skolas vēstures stenda” (Video https://rnbi.lv/).

Latviju “iezvanīja” arī Rīgas 61.vidusskolas kolektīvs, veidojot zvanu formas apsveikumus un fotokolāžas par nozīmīgākajiem notikumiem skolas un valsts dzīvē.

Ar tautasdziesmām, dzejoļiem un apsveikumu kolāžām svētku rītu sāka 21.vidusskolas skolēni.

Valda Zālīša sākumskolas skolēni Lāčplēša dienas nedēļā pieskandināja skolu ar dzidro skolas zvanu un savām skanīgajām balsīm. Dzeju par dzimteni skanēja visur – skolas muzejā, aktu zālē, gaiteņos, uz kāpnēm. Svētku noskaņas radīšanā piedalījās teātra studijas “Zālīši” skolēni un skolotāja Ilze Stobova.

Piederību savai zemei ar sveču liesmām apliecināja arī 13.vidusskolas muzeja pulciņa dalībnieki.

Paldies skolu muzeju pedagogiem un skolēniem par aktīvu līdzdalību akcijā “Iezvanīsim Latviju”! Pieļauju, ka arī visās pārējās Rīgas skolās notika līdzīga rakstura pasākumi. Par to mēs varam pārliecināties ielūkojoties skolu mājas lapās un facebook kontos. Šeit pievienotie foto un video ir neliels ieskats akcijas norisē no skolu muzeju iesūtītajiem materiāliem.

Informāciju apkopoja Uģis Vārslavāns, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” skolu muzeju jomas izglītības metodiķis.