Informējam, ka Bērnu jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Skolu muzejs 2020.gada 15.oktobrī plkst. 15.00 rīkos tiešsaistes informatīvo sanāksmi Rīgas skolu muzeju jomas pedagogiem. Tiešsaistes piekļuves saite tiks nosūta dalībniekiem uz e-pastiem.

Darba kārtībā:

  1. Skolu muzeju jomas aktualitātes, darba plāns 2020./2021. mācību gadam.
  2. Skolu vēstures muzeju darba vērtēšana, kritēriji.
  3. Skolu muzeju līdzdalības iespējas valsts mēroga aktivitātēs, skolu muzeju loma kompetenču izglītībā.
  4. Informatīvais materiāls “Rīgas Skolu muzeju vēsture”.
  5. Dažādi jautājumi.

Rosinām rast iespēju  skolu muzeju jomas pedagogiem piedalīties sanāksmē.

Kontaktpersona:

Uģis Vārslavāns – Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” izglītības metodiķis, tālrunis 26156562, e-pasts: uvarslavans@edu.riga.lv .

                     Izglītības metodiķis                                U.Vārslavāns