Adrese: Sarkandaugavas iela 22, Ziemeļu rajons, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.  

Puškina liceja muzejs dibināts 2018. gadā.

Muzeja darbības mērķis. 

Sekmēt un veicināt piederību skolai un Latvijas valstij, veicināt patriotisko un pilsonisko audzināšanu, īstenot savas zemes pilsoņa intelektuālo attīstību,  noturīgu  morāli un stingru stāju.

Muzeja dibinātājs / pirmais vadītājs.

Andrejs Jefremovs – strādāja Puškina llicejā no 1991. gada līdz 2019. gada 8. janvārim. Savas darbības laikā sevi parādīja kā apdāvinātu, unikālu skolotāju, mācīja krievu valodu un literatūru, literatūras teoriju, žurnālistiku, folkloristiku. A. Jefremova stundām bija  raksturīgs sistēmiskums, pēctecība, precīzi noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts. Tās bija neparastas, spilgtas. Skolotājs prata  ieinteresēt ikvienu licejistu  neatkarīgi no viņa spējām iekļauties stundas procesā, diskusijā, apspriešanā. Mācību stundās bija vērojama saikne ar vēsturi, filozofiju, psiholoģiju, mākslas zinātni un ar dažādām valodām, kuras viņš prata, latviešu, angļu, senslāvu, veckrievu, latīņu, grieķu.

Andrejs Jefremovs bija pirmais muzeja vadītājs. Kopš 2014. gada viņš vāca materiālus, kas saistīti ar Puškina liceja vēsturi. Katru gadu viņš un viņa skolēni izgatavoja plakātus ar fotogrāfijām par visiem notikumiem un svētkiem, kas notika licejā. A. Jefremovs ar muzeja darbinieku grupu fotografēja visus notikumus un rakstīja rakstus skolas avīzē “Liceiskoje vremja”. Darba gadu laikā viņš savāca lielu skaitu materiālu, kas pēc tam tika ievietoti muzejā.

Muzeja tagadējā vadītāja.

Jekaterina Geraskina – kopš 2018. gada septembra strādā par krievu valodas un literatūras skolotāju, kā arī māca folkloristiku un žurnālistikas pamatus. No 2018. gada septembra strādā par muzeja pedagogu un piedalās skolas muzeja veidošanā.

Jekaterina Geraskina beigusi Puškina liceja krievu filoloģijas un žurnālistikas nodaļu 2014. gadā. Tai pašā gadā iestājusies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Krievu filoloģijas nodaļā.  2020. gadā viņa ieguva humanitāro zinātņu maģistra grādu.

Īsa muzeja vēsture.

2018. gadā Puškina licejā tika atvērts skolas vēstures muzejs. Muzejā  ir apkopoti  materiāli no 1989. gada līdz mūsdienām. Muzejs visu laiku tiek papildināts ar jauniem materiāliem, eksponātiem un stendiem.

Šobrīd muzejā ir apmēram 350 priekšmetu. Muzejs ir jauns, bet tam ir liela un intersanta vēsture. Krājumā izveidotas 20 sadaļas par dažādām tēmām. Muzejam ir seši galvenie stendi. Muzejā ir daudz fotogrāfiju un plakātu no dažādiem pasākumiem, avīzes, kurās lasāmi  skolotāju un skolēnu raksti.

 Liela nozīme ir arī liceja skolotāju un absolventu sarakstītajām grāmatām. Muzejā var apskatīt dažādu gadu zinātniskos darbus un projektus.

Īpašu vietu ekspozīcijā ieņem Puškina liceja mākslas almanahs “ARS”, kas tiek izdots kopš 1995. gada.

Muzeja krājumā ir balvas no sporta pasākumiem, tās ir izstādītas pie sporta zāles. Arī balvas un dāvanas licejam, kas glabājas direktora kabinetā, tiek uzskatītas par muzeja eksponātiem. Turklāt liceja ēkā atrodas vairākas pārvietojamas izstādes, piemēram, mākslas izstāde un Latvijas simtgadei veltītā ekspozīcija.

Skolas muzejs aktīvi piedalās visās skolas aktivitātēs un saglabā liceja vēsturi.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

  • Divas vecas viesu grāmatas, kuras izveidoja pirmā direktore Alīna Vladimirskaja. Tajās ir fotogrāfijas no dažādiem notikumiem, svētkiem, pieņemšanām, semināriem,  kas notikuši licejā no 1976. līdz 1994. gadam. Interesanti, ka šo pasākumu dalībnieki ir viesi no daudzām valstīm, ne tikai no Eiropas, bet arī citām pasaules valstīm. Grāmatās var apskatīt viesu fotogrāfijas, izlasīt vēlējumus,  Francijas, Holandes, Vācijas, Ķīnas un daudzu citu valstu pārstāvju parakstus.