Sagaidot Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” 75 gadu jubileju, 2016.gada 19.februārī Rīgas Skolu muzejā, K.Barona ielā 99 tika atklāta izstāde „Ar Skolēnu pils vārdu pasaulē” un atjaunotā Skolēnu pils vēstures foto galerija.

pasteidziesbilde

Izstādes centrālais objekts – pasaules karte, kurā sīki pavedieni savieno Rīgas Skolēnu pils kolektīvus un daudzas to apmeklētās valstis. Aplūkojams arī liels klāsts fotogrāfiju digitālā formātā par kolektīvu ceļojumiem, ekspedīcijām, konkursiem, festivāliem, čempionātiem, projektiem plašajā pasaulē daudzu gadu garumā. Tā ir iespēja bijušiem audzēkņiem un pedagogiem atcerēties piedzīvoto, tagadējiem audzēkņiem – novērtēt sava kolektīva vai pulciņa sasniegumus, sabiedrībai – iepazīt Rīgas Skolēnu pils (arī Pionieru pils) devumu ļoti daudzu šobrīd sabiedrībā pazīstamu cilvēku profesionālajā un cilvēciskajā izaugsmē. Nezūdošs ir mūsu lepnums par pasaules šaha lielmeistariem M.Tālu, J.Klovānu, māksliniekiem M.Tabaku, B.Bērziņu, M.Subaču, I.Drulli, aktieriem A.Liniņu, B.Indriksoni, V.Lūriņu, K.Pasternaku, mācītāju J.Rubeni, žurnālistiem A.Bogustovu, A.Daukšti, Dz.Tilaku, horeogrāfi O.Žitluhinu, daudziem simtiem un trūkstošiem čaklu un godīgu sava darba darītāju.
Ienāc! Pastaigāsimies kopā pa meridiāniem un paralēlēm!

Informāciju sagatavoja,
Jāzeps Imants Vikšers,
Rīgas Skolu muzeja vadītājs
https://skolumuzejs.lv/

e-pasts: skolumuzejs@inbox.lv