96269izst-ģimene ābecēs AFISA

Rīgas Skolu muzejs aicina uz izstādi „Ģimene pasaules tautu ābecēs”, kas tapusi sadarbībā ar Leipcigas Skolu muzeju. Esam gandarīti, ka pirmā starptautiskā izstāde muzejā iepazīstina ar dažādu pasaules tautu ābecēm, kā arī atspoguļo ģimenes kā sabiedrības pamatelementa lomu dažādu pasaules tautu uztverē. Izstāde „Ģimene pasaules tautu ābecēs” Rīgas Skolu muzejā apskatāma līdz 30. novembrim

2013.gada 9.maijā – Eiropas dienā plkst. 15.00 Rīgas Skolu muzejs aicināja uz izstādes „Ģimene pasaules tautu ābecēs” atklāšanu, kas tapusi sadarbībā ar Leipcigas Skolu muzeju. Esam gandarīti, ka pirmā starptautiskā izstāde muzejā iepazīstina ar dažādu pasaules tautu ābecēm, kā arī atspoguļo ģimenes kā sabiedrības pamatelementa lomu dažādu pasaules tautu uztverē. Izstādes atklāšanā piedalījās BJC „Rīgas Skolēnu pils” vadība un pedagogi, RIIMC pārstāvji, Pedagoģijas muzeja vadītāja profesore Aīda Krūze, mūsu ilggadēji sadarbības partneri no Rostokas Brīvā laika centra un arī citi interesenti. Izstādes līdzautore Leipcigas Skolu muzeja vadītāja Elke Urban pastāstīja par pasaules tautu ābeču izpētes darbu Leipcigā. Katram no mums skološanās sākas ar lasītprasmes apguvi, kuras pamatā ir pirmā grāmata – ābece – tik pazīstama, bet tomēr katram sava, atšķirīga. Pirmās latviešu ābeces izdeva 17. gadsimta beigās vācu mācītāji. Tās tika veidotas pēc vācu ābeču parauga, nepilnīgi ievērojot latviešu valodas fonētiskās un grafiskās īpatnības. 1941. gadā Tartu universitātes bibliotēkā tika atrasta ap 1863.gadu izdota ābece latviešu valodā nesagrieztas tipogrāfijas loksnes veidā. Šo izdevumu grezno lepna gaiļa kā rīta gaismas vēstneša, zinību jundītāja simbols. Jāatzīmē, ka gailis uz latviešu valodā izdoto ābeču vākiem arī turpmāk tiek bieži izmantots kā agra rīta, čakluma simbols. Kopš sāktas iespiest latviešu valodā, t.i., apmēram 330 gadu laikā, kopumā izdotas vairāk kā 200 ābeces. Pirmajai lasītprasmes apguves grāmatai gadsimtiem ilgi bijusi īpaša vieta Latvijā. Bilžu grāmata, kas vieno daudzas paaudzes, pamazām kļuvusi arvien interesantāka, lai lasītprasmes ceļa sākums būtu priecīgs un aizraujošs. Izstādē aplūkojami attēli, kuros redzam dažādu ģimenes locekļu – mātes, tēvus, vecmātes, vectēvus, brāļus un māsas dažādu pasaules tautu ābecēm. Attēlos ģimenes locekļi redzami dažādās sadzīves un sabiedrības situācijās, parādās viņu loma ģimenē, nodarbes veidi, spēles un rotaļas kopā ar bērniem, kopīgi darbi un kopīga atpūta. Pamatu izstādei veido Leipcigas Skolu muzeja darbinieku veiktā vairāk kā simts vācu un dažādu pasaules tautu ābeču izpēte, kas izvietota uz 15 stendiem, atainojot vecāku, vecvecāku, brāļu un māsu lomu ģimenē. Paralēli tam uz 9 stendiem var aplūkot Rīgas Skolu muzeja atlasīto materiālu no vairāk kā 50 dažādu periodu ābecēm. Izstādi bagātina 41 ābece no Leipcigas Skolu muzeja krājuma un 43 ābeces no Rīgas Skolu muzeja krājuma, sniedzot nelielu ieskatu bagātajā un daudzveidīgajā pasaules tautu ābeču klāstā. Izstāde „Ģimene pasaules tautu ābecēs” Rīgas Skolu muzejā visiem interesentiem būs apskatāma līdz šā gada 30.novembrim.