Adrese: Dammes iela 20, Kurzemes rajons, Rīga

Skolas muzeja dibināšanas gads.

Rīgas Ostvalda vidusskolas muzejs ir dibināts 2011. gadā.

Muzeja darbības mērķis.

Skolas muzeja darbības mērķis ir savākt un sistematizēt materiālus par Rīgas Ostvalda vidusskolas dzīvi un darbību, par izglītības iestādi, bijušajiem skolēniem un skolotājiem, par viņu darbu un panākumiem, kā arī sekmēt labvēlīgas attieksmes veidošanos pret izglītības iestādi un tās darbiniekiem.

Muzeja dibinātājs / pirmais vadītājs.

Muzeja dibinātājs un pirmais muzeja vadītājs ir ilggadējais skolas darbinieks Nikolajs Lašins – muzeja pedagogs no 2011. gada līdz 2017. gadam.

Muzeja darba turpinātāji.

Jeļena Maslovska (Yelena Maslovskaya) (ekonomikas skolotāja) – no 2017. gada līdz 2020. gadam. Turpināja muzeja darbību, kārtoja dokumentāciju, atjaunoja ekspozīciju jaunā telpā, uz kuru muzejs pārcēlās Nikolaja Lašina darbības laikā.

Jeļena Daškova (vizuālas mākslas skolotāja, Rīgas Ostvalda vidusskolas absolvente) – no 2018. gada līdz 2020. gadam. Nodrošināja skolēnu kolektīva izveidošanu, kas kļuva par muzeja darbības attīstības kodolu un atbalstu.

Muzeja tagadējais vadītājs.

Muzeja tagadējais pedagogs no 2020. gada ir sociālo zinību skolotājs Aleksejs Lazarevs. Viņš turpina aktīvu darbu ar skolēnu kolektīvu, izraisot interesi par vēstures izpēti un novadpētniecību, gatavo skolēnus – ekskursiju vadītājus skolas muzejam (valodās, kas tiek mācītas skolā: latviešu un angļu). Turpina darbu krājuma vākšanā, ekspozīciju veidošanā, pētniecisko un projektu darbu organizēšanā.

Īsa muzeja vēsture.

Ideja par skolas vēstures muzeja izveidošanu pieder Nikolajam Lašinam. No tā dibināšanas dienas Rīgas Ostvalda vidusskolas vēstures muzejs regulāri vada ekskursijas gan mūsu, gan citu skolu skolēniem, aktīvi sadarbojas ar citu izglītības iestāžu pedagogiem un muzeju vadītājiem, nodrošinot pieredzes apmaiņu. 2016. gadā muzeja ekspozīciju pārvietoja uz citu telpu. Jaunajā telpā ir mazāka platība, taču tas netraucē muzeja kolektīvam attīstīt un uzlabot muzeja darbības kvalitāti, vadīt izglītojošo un komunikācijas darbu, iepazīstināt skolēnus ar skolas vēsturi un veicināt skolas prestiža palielināšanu.

Tagad Rīgas Ostvalda vidusskolas vēstures muzeja ekspozīcijā ir uzskaitīti vairāk nekā 400 eksponātu, un skaitlis ar katru gadu palielinās.

Muzeja nozīmīgākie vai īpašākie eksponāti.

Daži visnozīmīgākie eksponāti ir:

  • Atslēga, kas simbolizē Rīgas Ostvalda vidusskolas atklāšanu. 1974. gada 1. septembrī celtnieki to pasniedza skolas pirmajai direktorei Gaļinai Pavlovai, skolai tika piešķirts Nr.76.
  • Gobelēns, ar ko skolēnu kolektīvs no Rīgas Ostvalda vidusskolas piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 20. gs. 80. gados.
  • Vēsturiska plāksne ar skolas numuru un nosaukumu, kas rotāja tagadējās Rīgas Ostvalda vidusskolas galveno ieeju no skolas dibināšanas laika līdz 1987. gadam, kad skolai piešķīra Mihaila Lomonosova vārdu.