Muzejā apskatāms memoriāls, kas veltīts izciliem muzejniekiem Jānim Siliņam, Jānim Grestem, Jēkabam Dellem, Eduardam Reiziņam. Te redzami autentiski tā laika mācību līdzekļi, darba instrumenti un grāmatas. Skolu muzejs, ko viņi veidoja 1919. gadā, tika likvidēts 1951.gadā, krājumu un kolekcijas nododot Dabas muzejam. Ekspozīcijā var iepazīties ar Dr.hist. A.Stara devumu skolu vēstures izpētei. J.Grestes dibinātā Skolu muzeju biedrība un Skolotāju Savienība apgādāja skolas ar metodisko literatūru un organizēja pieredzes apguvi. Atjaunotajā Latvijas Republikā šīs tradīcijas turpina izdevniecība „Raka”. Stendā var redzēt izdoto daudzo pedagoģisko grāmatu klāstu, īpaši atzīmējot sēriju „Laikmets un personība” – rakstu krājumus par ievērojamiem Latvijas pedagogiem.