Ekspozīcija veltīta izglītībai Rīgā četros periodos:
* Latvijas Republikas laiks (1918. – 1940.g.);
* vācu okupācijas laiks (1941.- 1945.g.);
* padomju okupācija (1940.-41.g., 1945.-1991.g.)
* atjaunotās Latvijas Republikas izglītība (1991.- 2000.g.)