Ekspozīcija sniedz ieskatu Rīgas skolu dzīvē 200 gadu periodā, kad Rīga atradās Krievijas impērijas sastāvā. Telpa iekārtota kā cara laika klase, demonstrējot skolas mēbeles – solus, koka tāfeli, skaitīkļus, skolotāja katedru, mācību līdzekļus. Skolēna formas tērps un konservatīvs skolotājas tērps, iespēja apsēsties 150 gadus vecos skolas solos, kā arī skolotājas stingrais skatiens un bargais balss tonis palīdz iejusties 18.-19.gs skolēna lomā. Skolēni var iemēģināt roku glītrakstīšanā, rakstīšanā ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm vai rēķināšanā ar koka skaitīkļiem.