Simbolisks laika akcents, kas veltīts izglītībai Rīgā 13.-17.gs. Apmeklētājiem ir iespēja iejusties viduslaiku skolas gaisotnē skolotāja – mūka vadībā: atpazīt viduslaiku skolas mācību priekšmetus – „septiņas brīvās mākslas”, veltīt uzmanību boksterēšanas pamatu, kā arī viduslaiku zinātnes valodas – latīņu valodas apgūšanai, saņemt skolotāja uzslavu vai tikt sodītam viduslaiku garā.