Page 2 of 2

Izglītība Rīgā 1918.-2000.g. (20.gadsimts kā kinolente)

181991 (161)

Sagaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu, 15.novembrī Rīgas Skolu muzejā atklāja ekspozīciju „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.”

Nelielā telpā jāataino tik sarežģīts, daudziem notikumiem, politiskiem pavērsieniem un traģiskiem likteņstāstiem pārbagātais 20.gadsimts. Tāpēc ekspozīcijai dots apakšnosaukums – 20.gadsimts kā kinolente, ko arī iezīmē kinofilmas – karogu – politisko vadītāju portretu līnija sienu augšējā daļā. Iespējams, tā mazliet didaktiski, bet ikvienam saprotami parāda politisko pārvērtību virpuli, kurā, nenoliedzami, tika ierauta gan skola, gan visa izglītības sistēma.

Ekspozīcijas pamatideja – atvērta burtnīca ar iezīmētām tabulām atsevišķiem vēstures periodiem – Latvijas Republikas laiks, 1940-tie gadi kā Latvijas neatkarības zaudēšanas un okupācijas režīmu laiks, atmodas un atjaunotās Latvijas Republikas pirmā desmitgade. Līdzās jaunu skolu celtniecībai, liela uzmanība veltīta mācību procesa, bērnu un jauniešu organizāciju, ārpusklases darba atspoguļošanai. Mācību grāmatas, burtnīcas, dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, liecības u.c. skolas lietas, kā arī improvizēta klase un arhīvu un citu muzeju piedāvātie foto un kino materiāli ļauj apmeklētājam pilnīgāk iejusties 20.gs. Rīgas skolas atmosfērā.

TDA „Uguntiņa” ar A.Līventāles deju „Skolas valsis” RSP Svētku zālē atklāja Rīgas Skolu muzeja ekspozīcijas „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.” prezentācijas pasākumu.

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers sniedza ieskatu ekspozīcijas tapšanā un virtuāli iepazīstināja ar jaunās ekspozīcijas vadlīnijām, kā arī pateicās Muzeja darbiniekiem un atbalstītājiem par kopējo veikumu.

BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktors Juris Bogdānovs pateicās Muzeja darbiniekiem par ieguldīto darbu un vēlēja veiksmīgu turpmāko darbību.

Kolēģe no Brēmenes Skolu muzeja Ulla Nitsch pakavējās atmiņās par 2001.gada maiju. Rīgas 800 gadu svinību laikā Skolēnu pils telpās bija izvietota viņas veidotā Brēmenes Skolu muzeja izstāde, kas deva pozitīvu impulsu Rīgas Domei pieņemt lēmumu par Rīgas Skolu muzeja dibināšanu.

Rīgas Skolu muzeja pirmā vadītāja Aina Elita Zumente izteica gandarījumu , ka darbs pie izglītības vēstures Rīgas skolās vainagojies ar pēdējā posma ekspozīcijas izveidi un tagad ataino periodu no 13.līdz 21.gs. Pateicoties arī agrākajiem Muzeja darbiniekiem un muzeja atbalstītājiem, viņa aizdedzināja sveci muzeja zinātniskā konsultanta – skolu vēsturnieka, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera Alfrēda Stara (1926. – 2011.) piemiņai.

Latvijas Muzeju biedrības lielās saimes vārdā Rīgas Skolu muzeju sveica biedrības priekšsēdētāja Taiga Kokneviča.

Prieku un gandarījumu par Muzeja veikumu izteica Rīgas Domes IKSD Interešu izglītības programmu vadītāja Irina Jākobsone, Igaunijas Pedagoģijas arhīva un muzeja pārstāve Mare Torm, LU Pedagoģijas muzeja vadītāja, profesore Aīda krūze, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Baiba Kaļķe, RIIMC vadītāja Inga Cimiņa u.c. pasākuma dalībnieki.

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers pateicās visiem Muzeja tapšanas atbalstītājiem par krājuma papildināšanu; īpašs PALDIES R. Vilkam, A.Skujam, J.Bogdānovam, kā arī bijušajam Muzeja darbiniekam G.Kušķim par entuziasmu eksponātu meklēšanā.

Vēlāk pasākuma dalībnieki tika aicināti aplūkot un novērtēt jauno ekspozīciju „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.”

Jāzeps Imants Vikšers

Rīgas Skolu muzeja vadītājs

P.S. Rīgas Skolu muzeja darbinieki aicina visus interesentus apmeklēt jauno ekspozīciju. Muzeja darba laiks apmeklētājiem : darbadienās 10.00 – 16.00 Kontakttālrunis: 27006037

Dalība 15.Starptautiskajā skolu muzeju simpozijā Ļubļanā

97125plakatsimpozij2013

Šovasar, no 26.līdz 29.jūnijam Rīgas Skolu muzeja pārstāvjiem bija iespēja piedalīties 15.Starptautiskajā skolu muzeju simpozijā, kas norisinājās Slovēnija galvaspilsētā Ļubļanā. Simpozijā piedalījās 90 dalībnieki, pārstāvot 31 valsti – galvenokārt Eiropas valstis, bet tālākie dalībnieki bija mērojuši ceļu no Nigērijas, Brazīlijas, Japānas un Austrālijas.

Darbs norisinājās gan kopējās sesijās, gan sekcijās, un kopumā trijās dienās simpozija dalībniekiem bija iespēja noklausīties 67 ziņojumus par skolu muzeju vēsturi, tagadni un nākotnes iecerēm, par izciliem pedagogiem un skolotāju apvienībām, to vietu un lomu sociālo satricinājumu un diktatūru laikā, par muzeja lomu mūsdienu pasaulē. Simpozija organizatori bija domājuši arī par Ļubļanas vecpilsētas, cietokšņa apskates un Ļubļanas Skolu muzeja apmeklējumu. Aizraujošs izbrauciens pa Ļubļanicas upi, kura šķērso pilsētu un nejauša klātbūtne Ļubļanas mūzikas festivāla atklāšanā noteikti paspilgtināja simpozija dalībnieku iespaidus. Nākošais 16.Starptautiskais skolu muzeju simpozijs risināsies pēc diviem gadiem – 2015.gadā tālajā Austrālijā.

Ābeču izstāde

96269izst-ģimene ābecēs AFISA

Rīgas Skolu muzejs aicina uz izstādi „Ģimene pasaules tautu ābecēs”, kas tapusi sadarbībā ar Leipcigas Skolu muzeju. Esam gandarīti, ka pirmā starptautiskā izstāde muzejā iepazīstina ar dažādu pasaules tautu ābecēm, kā arī atspoguļo ģimenes kā sabiedrības pamatelementa lomu dažādu pasaules tautu uztverē. Izstāde „Ģimene pasaules tautu ābecēs” Rīgas Skolu muzejā apskatāma līdz 30. novembrim

2013.gada 9.maijā – Eiropas dienā plkst. 15.00 Rīgas Skolu muzejs aicināja uz izstādes „Ģimene pasaules tautu ābecēs” atklāšanu, kas tapusi sadarbībā ar Leipcigas Skolu muzeju. Esam gandarīti, ka pirmā starptautiskā izstāde muzejā iepazīstina ar dažādu pasaules tautu ābecēm, kā arī atspoguļo ģimenes kā sabiedrības pamatelementa lomu dažādu pasaules tautu uztverē. Izstādes atklāšanā piedalījās BJC „Rīgas Skolēnu pils” vadība un pedagogi, RIIMC pārstāvji, Pedagoģijas muzeja vadītāja profesore Aīda Krūze, mūsu ilggadēji sadarbības partneri no Rostokas Brīvā laika centra un arī citi interesenti. Izstādes līdzautore Leipcigas Skolu muzeja vadītāja Elke Urban pastāstīja par pasaules tautu ābeču izpētes darbu Leipcigā. Katram no mums skološanās sākas ar lasītprasmes apguvi, kuras pamatā ir pirmā grāmata – ābece – tik pazīstama, bet tomēr katram sava, atšķirīga. Pirmās latviešu ābeces izdeva 17. gadsimta beigās vācu mācītāji. Tās tika veidotas pēc vācu ābeču parauga, nepilnīgi ievērojot latviešu valodas fonētiskās un grafiskās īpatnības. 1941. gadā Tartu universitātes bibliotēkā tika atrasta ap 1863.gadu izdota ābece latviešu valodā nesagrieztas tipogrāfijas loksnes veidā. Šo izdevumu grezno lepna gaiļa kā rīta gaismas vēstneša, zinību jundītāja simbols. Jāatzīmē, ka gailis uz latviešu valodā izdoto ābeču vākiem arī turpmāk tiek bieži izmantots kā agra rīta, čakluma simbols. Kopš sāktas iespiest latviešu valodā, t.i., apmēram 330 gadu laikā, kopumā izdotas vairāk kā 200 ābeces. Pirmajai lasītprasmes apguves grāmatai gadsimtiem ilgi bijusi īpaša vieta Latvijā. Bilžu grāmata, kas vieno daudzas paaudzes, pamazām kļuvusi arvien interesantāka, lai lasītprasmes ceļa sākums būtu priecīgs un aizraujošs. Izstādē aplūkojami attēli, kuros redzam dažādu ģimenes locekļu – mātes, tēvus, vecmātes, vectēvus, brāļus un māsas dažādu pasaules tautu ābecēm. Attēlos ģimenes locekļi redzami dažādās sadzīves un sabiedrības situācijās, parādās viņu loma ģimenē, nodarbes veidi, spēles un rotaļas kopā ar bērniem, kopīgi darbi un kopīga atpūta. Pamatu izstādei veido Leipcigas Skolu muzeja darbinieku veiktā vairāk kā simts vācu un dažādu pasaules tautu ābeču izpēte, kas izvietota uz 15 stendiem, atainojot vecāku, vecvecāku, brāļu un māsu lomu ģimenē. Paralēli tam uz 9 stendiem var aplūkot Rīgas Skolu muzeja atlasīto materiālu no vairāk kā 50 dažādu periodu ābecēm. Izstādi bagātina 41 ābece no Leipcigas Skolu muzeja krājuma un 43 ābeces no Rīgas Skolu muzeja krājuma, sniedzot nelielu ieskatu bagātajā un daudzveidīgajā pasaules tautu ābeču klāstā. Izstāde „Ģimene pasaules tautu ābecēs” Rīgas Skolu muzejā visiem interesentiem būs apskatāma līdz šā gada 30.novembrim.

Muzejs meklē

695914_20gs (1)

Muzejs meklē Rīgas Skolu muzejs, tāpat kā Rīga – VĒL TOP. Lai tas veidotos interesants un materiāliem bagāts, lūdzam arī Tevi kļūt par aktīvu muzeja atbalstītāju un veidotāju, papildinot muzeja krājumu ar interesantām skolas lietām:

Skolnieku formas tērpi 1950.gadu zilā kleita ar melno un balto priekšautu 1960.-70.gadu meiteņu zilais sarafāns ar blūzi un jaku, vidusskolnieču forma svārki ar jaku un blūzi 1970.-80.gadu zēnu zilais formas tērps ar kreklu 1982.gadā apstiprinātā meiteņu formas kleita ar balto apkaklīti Skolnieku somas un portfeļi 1940. – 1980.gadi Skolnieku sporta tērpi un sporta apavi 1940. – 1990.gadi Pionieru formas tērpa meiteņu svārki. Pionieru kaklauta sprādze, 1940.gads Skolas nozīmītes, absolventu žetoni, piemiņas medaļas, vimpeļi, karogi Fotogrāfijas: 1)Par Rīgas skolu sporta aktivitātēm 1940.-1990.gadi 2) Par skolu dzīvi 1940.-41.gadā, padomju laikā; 3)Par Rīgas skolām vācu okupācijas laikā 1941.-44.g. 4)Par oktobrēnu dzīvi Rīgas skolās 1940.-1990.gadi 5)Par pionieru un komjaunieši darbību Rīgas skolās 1940.-1990.gadi 6)Par māksliniecisko pašdarbību Rīgas skolās 1940.-50.gados Būsim priecīgi un pateicīgi par ikkatru atbalstu ekspozīcijas „Izglītība Rīgā 20.gadsimtā” veidošanā.

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén