Category: Ziņas Page 1 of 2

Apsveikums skolu muzejniekiem 1. septembrī

Muzejs atsāk darbu!

Izstāde „Rīgas skolas un skolotāji Latvijas simtgadē” 12.12.2018.-31.03.2019.-20.10.2019.

            2018.gada 12.decembrī apmeklētājiem durvis vēra Latvijas simtgadei veltītās izstādes otrā daļa – izstāde  „Rīgas skolas un skolotāji Latvijas simtgadē”, kur 100 fotogrāfijās rādām pa mirklim no dažādu Rīgas skolu dzīves 100 gadu garumā. Apmeklētāju uzmanībai gan fotogrāfijās uz sienas, gan digitālos fotorāmīšos sniegts ieskats skolotāju un skolēnu darba,  ikdienas un svētku gaitās – mācību stundās, sporta sacensībās, jaunu skolu celtniecības un atklāšanas gaitā, kara notikumos un pēckara grūtībās, jaunas tehnikas un jaunu tehnoloģiju apgūšanā, jaunu draugu iegūšanā un starptautiskajā apmaiņas procesā.

            Atsevišķa sadaļa atspoguļo Rīgas skolotāju darba novērtējumu Latvijas valsts līmenī, saņemot augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu, un Rīgas pilsētas balvu – „Zelta pildspalvu”.

            No daudzajiem konkursiem un balvām, kuros piedalās skolotāji,  esam izvēlējušies vienu; sniegts neliels ieskats par skolotājiem – Ata Kronvalda balvas ieguvējiem. Stāsts par Rīgas skolotājiem – Starptautisko Luda Bērziņa radošā darba konkursu laureātiem un viņu veikumu būs skatāms nākamajā izstādes sadaļā 2019.gada septembrī. Ceram, ka, uz Muzeja aicinājumu iesūtīt materiālus par savu skolu skolotājiem – prēmijas laureātiem, atsauksies visas Rīgas skolas, gan bagātinot Rīgas Skolu muzeja krājumu, gan atzīstot un popularizējot savas skolas pedagogu veikumu.

            Atklājot izstādi, atveram arī jaunu sadaļu Rīgas Skolu muzeja mājas lapā – interaktīvo RĪGAS SKOLU KARTI.  Uz sadaļu pārceļojušas gan skolu ēku un skolu notikumu fotogrāfijas, gan „starta” informācija par skolām. Darbs ir tikai aizsācies, tāpēc gaidām papildus informāciju un fotogrāfijas gan no skolām, gan interesentiem, lai materiāls par Jūsu skolas vēsturi, sadzīvi, izciliem skolotājiem un audzēkņiem veidotos bagātīgāks, fotogrāfijas interesantākas.

            Rakstīsim kopīgi Rīgas nacionālo un daudznacionālo skolu vēsturi! Veidosim kopīgi ieskatu Rīgas izglītības iestāžu tagadnē un nākošajā simtgadē!

            P.S. Sakarā ar apmeklētāju interesi, izstādes darbības laiks pagarināts līdz 2019.gada 20.oktobrim.

Jāzeps Imants Vikšers

Rīgas Skolu muzeja vadītājs

Tālr.Nr.: 27006031, 27006037

e-pasts: skolumuzejs@inbox.lv

skolumuzejs.lv

Semināru cikls „Personības nozīme izglītības attīstībā”

Semināru cikls „Personības nozīme izglītības attīstībā”

2019.gada 17.septembris – 8.oktobris

17.septembris – seminārs “Izcilas personības Latvijas izglītības attīstībai” ( 3 stundas)

  16:00 – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvja, BJC Rīgas Skolēnu pils direktores Māras Vilciņas, Rīgas Skolu muzeja vadītāja Jāzepa Imanta Vikšera uzruna

            Izstādes “Rīgas skolotāji – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāti. 1994. – 2019.” atklāšana / RSM vadītājs Jāzeps Imants Vikšers; Luda Bērziņa konkursa projekta vadītāja Anita Šmite

  16:40 – Pedagoga personības parauga spēks teorijā un praksē / Dr.paed., prof.emeritus Aīda Krūze (konkursa laureāte)

    17:00 – Ludis Bērziņš – skolu reformators / konkursa projekta vadītāja Anita Šmite (konkursa laureāte)

  17:20 – Ludis Bērziņš skolotājiem un skolotāju izglītībai / Dr.paed., LU doc., Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas skolotāja Elita Stikute (konkursa laureāte)

    Paneļdiskusija, jautājumi

24.septembris – radošais seminārs “Skolu vēstures un personību apzināšana un izpēte”( 3 stundas)

    16:00 – Skolas muzeja materiālu izmantošana lietpratības veicināšanā / Dr.paed.Vilnis Purēns (konkursa laureāts)

   16:20 – Skolotāja tēla izpētes pieredze / Dr.paed., LU asoc.prof., Baldones vidusskolas skolotāja Baiba Kaļķe (konkursa laureāte)

    16:40 – Muzejnieku pieredze skolas vēstures izpētē:

 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājs Jānis Arājs (konkursa laureāts) un skolēni
 • Rīgas 40. vidusskolas muzeja vadītāja Ļubova Ruško (konkursa laureāte) un skolēni
 • Rīgas Lietuviešu vidusskolas muzeja vadītājs Rolands Žalnierius (konkursa laureāts); Aldona Treija (konkursa laureāte)
 • Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna (konkursa laureāte) un skolēni

    Paneļdiskusija, jautājumi

   17:50  – Izstādes „Rīgas skolas un skolotāji Latvijas simtgadē” iepazīšana /Mg.hist., RSM vadītājs Jāzeps Imants Vikšers; konkursa projekta vadītāja Anita Šmite 

1.oktobris – seminārs/praktikums “Pētām skolu vēsturi un pedagogu dzīvesstāstus”( 3 stundas)

   16:00 –  Skolotāja personība pedagoģiski psiholoģiskā redzējumā / Dr.psych., RISEBA prof. Lūcija Rutka (konkursa laureāte)

   16:20 – Izcilu personību dzīvesdarbības apkopojums izdevniecības RaKa izdevumos / Mg.paed. Romāns Alhimionoks (konkursa laureāts)

    16:40 – Skolotāja personība kompetenču pieejas īstenošanā / Dr.paed.Vilnis Purēns (konkursa laureāts)

    17:00 – Skolotāja personības nozīme audzināšanā / Dr.paed., asoc.prof. Oskars Zīds (konkursa laureāts)

    Paneļdiskusija, jautājumi

    17:40 – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureātu darbu iepazīšana izstādē / Mg.hist., RSM vadītājs Jāzeps Imants Vikšers; konkursa projekta vadītāja Anita Šmite

     Apliecību izsniegšana par semināra programmas apguvi 9 stundu apjomā

8.oktobris – izstādes noslēguma pasākums “Laureātu devums. Starptautiskajam Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursam – 25”

    16:00 – Luda Bērziņa Starptautiskā pedagogu radošo darbu konkursa iedibinātāja, galvenā atbalstītāja, LZA                               Goda locekļa, LU un RSU Goda doktora Kristapa Keggi apsveikums

    16:10 – Apkopojums par pedagogu radošo darbu konkursa 25 gadu devumu / konkursa projekta vadītāja Anita Šmite 

    16:30 – 2019. gada laureātu godināšana:

 • Rīgas 40. vidusskolas muzeja vadītāja Ļubova Ruško
 • Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja vadītāja Vēsma Sūna
 • Skolu muzeju biedrības priekšsēdētāja Ineta Amoliņa
 • Kultūrvēsturisko izdevumu redaktore, Rīgas pilsētas gide Māra Siliņa
 • LZA emeritētā profesore, kultūrvēsturisku izdevumu autore Milda Pormale

    16.45 – Muzikāls sveiciens

    17:00 – Rīgas skolotāju – Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureātu goda ieraksti

25 gados izdotajās Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureātu grāmatās

17:20 – Izstādes slēgšana / Uzrunas: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvis,

BJC Rīgas Skolēnu pils direktore Māra Vilciņa; Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers

Norises vieta: Rīgas Skolu muzejs, BJC „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona iela 99, Rīga

Atbalsta:  Rīgas  domes  Izglītības,  kultūras  un  sporta  departaments;  Biedrība  Luda  Bērziņa piemiņas atbalstīšanai;  LU Akadēmiskā bibliotēka; SIA “Izdevniecība RaKa”; referenti – augstskolu docētāji

            Piedaloties semināru ciklā, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un / vai video attēli var tikt publicēti Departamenta, BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgas Skolu muzeja tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos.

          Pieteikšanās semināru ciklam:
https://forms.gle/i4ik2Qq6UP5BBJaW9

Sludinājums.

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

aicina pieteikties uz vakanto amatu:

 

Muzeja krājuma glabātājs Rīgas Skolu muzejā

 

Pienākumi:

 • glabāt muzeja krājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt tā uzskaiti un dokumentācijas saglabāšanu;
 • pieņemt muzeja priekšmetus glabāšanā, uzskaitīt, signēt (numurēt) un aprakstīt tos;
 • reģistrēt krājuma priekšmetus klasifikatoros un katalogos, sagatavot visu ar krājumu saistīto dokumentāciju (pieņemšanas-nodošanas aktus, deponēšanas līgumus u.c.);
 • veikt muzeja krājuma priekšmetu sistemātisku digitalizāciju un priekšmetu zinātnisko izpēti;
 • izvērtējot krājuma priekšmetu stāvokli, sagatavot un izsniegt izstādēm vai ekspozīcijām nepieciešamos krājuma priekšmetus, kā arī organizēt to deponēšanu citos muzejos vai iestādēs;
 • nodrošināt un kontrolēt krājuma glabāšanas apstākļus; organizēt krājuma priekšmetu apkopi, konservāciju vai restaurāciju;
 • konsultēt muzeja apmeklētājus un speciālistus par krājuma priekšmetiem;
 • piedalīties muzeja attīstības koncepcijas izstrādāšanā kopā ar citiem muzeja speciālistiem.

 

Prasības:

 • augstākā vai augstākā profesionālā izglītība atbilstošajā jomā,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodu zināšanas,
 • labas iemaņas darbā ar elektrotehniku, datortehniku un speciālo tehniku,
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā, izglītības darbā,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, precizitāte, iniciatīva, spēja strādāt komandā.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likumu  informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances personāla atlases norisi;

2)  personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese dac@riga.lv.

 

Dokumentus – pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un citus uz kandidēšanu amatam attiecināmos dokumentus – līdz 07.08.2018. sūtīt uz e-pastu: bjcrsp@riga.lv, vai iesniegt Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99, Administrācijā. Tālruņi uzziņām 67848826, 29539205.

 

 

 

Kolēģi! Draugi! Līdzīgi domājošie!

Rīgas Skolu muzejā top izstāde

„RĪGAS SKOLAS LATVIJAS SIMTGADĒ”.

Esam pateicīgi par atsaucību un atbalstu gan daudzajām Rīgas skolām, gan bijušiem un esošiem skolotājiem un skolēniem par sniegto informāciju un fotogrāfijām, kas ļauj veidot izstādi bagātīgu un daudzveidīgu.

 

Aicinām ikvienu interesentu vēl pievienot arī savu artavu kopējam devumam.

Vienotiem spēkiem neviens darbs nav par smagu!

Izstādes I kārtas atklāšana paredzēta š.g. 14.maijā. 

 

Cieņā,

 

Jāzeps Imants Vikšers

Rīgas Skolu muzeja vadītājs

http:// skolumuzejs.lv

skolumuzejs@inbox.lv

Pasteidzies! Izstāde „Ar Skolēnu pils vārdu pasaulē” tikai līdz 30.septembrim

Sagaidot Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” 75 gadu jubileju, 2016.gada 19.februārī Rīgas Skolu muzejā, K.Barona ielā 99 tika atklāta izstāde „Ar Skolēnu pils vārdu pasaulē” un atjaunotā Skolēnu pils vēstures foto galerija.

pasteidziesbilde

Izstādes centrālais objekts – pasaules karte, kurā sīki pavedieni savieno Rīgas Skolēnu pils kolektīvus un daudzas to apmeklētās valstis. Aplūkojams arī liels klāsts fotogrāfiju digitālā formātā par kolektīvu ceļojumiem, ekspedīcijām, konkursiem, festivāliem, čempionātiem, projektiem plašajā pasaulē daudzu gadu garumā. Tā ir iespēja bijušiem audzēkņiem un pedagogiem atcerēties piedzīvoto, tagadējiem audzēkņiem – novērtēt sava kolektīva vai pulciņa sasniegumus, sabiedrībai – iepazīt Rīgas Skolēnu pils (arī Pionieru pils) devumu ļoti daudzu šobrīd sabiedrībā pazīstamu cilvēku profesionālajā un cilvēciskajā izaugsmē. Nezūdošs ir mūsu lepnums par pasaules šaha lielmeistariem M.Tālu, J.Klovānu, māksliniekiem M.Tabaku, B.Bērziņu, M.Subaču, I.Drulli, aktieriem A.Liniņu, B.Indriksoni, V.Lūriņu, K.Pasternaku, mācītāju J.Rubeni, žurnālistiem A.Bogustovu, A.Daukšti, Dz.Tilaku, horeogrāfi O.Žitluhinu, daudziem simtiem un trūkstošiem čaklu un godīgu sava darba darītāju.
Ienāc! Pastaigāsimies kopā pa meridiāniem un paralēlēm!

Informāciju sagatavoja,
Jāzeps Imants Vikšers,
Rīgas Skolu muzeja vadītājs
http://skolumuzejs.lv/

e-pasts: skolumuzejs@inbox.lv

 

MUZEJS PIEDĀVĀ

RSM pamatuzdevums ir sniegt ieskatu muzeja apmeklētājiem par skolas izglītību Rīgā 800 gadu garumā.
Šobrīd iespējams iepazīt Rīgas Skolu muzeju sekojošās ekskursijās: · Vispārējā apskates ekskursija cauri visām ekspozīcijas telpām; · J.Siliņš, J.Greste, E.Reiziņš un vēsturiskais Skolu muzejs (1919.-1951.); · Mācības Domskolas klasē un izglītība Rīgā 13.-17.gs.; · Skolas dzīve 18.-20.gs.sāk.(cara laika klase).; · Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.(20.gs. kā kinolenta); · 1.stāva vestibilā – pastāvīgā izstāde „Rīgas Skolēnu pils 70 gados” · izstāžu zāle – * 25.10.2014. – 30.11.2014. izstāde „LABDIEN-GUTEN TAG-BONGIORNO! Rīgas Skolu muzeja un Rīgas Skolēnu pils draugi Vācijā un Itālijā.” * 10.12.2014. – 31.01.2015. Ziemassvētku izstāde „Ziemsvētku eņģeļa stāsts” * 23.04.2015. – 30.09.2015. starptautiska izstāde „No gruvešiem līdz zaļumballei. 1945.-1965.gads skolēnu acīm – skola, sadzīve, sabiedrība.” Ieeja muzejā bezmaksas. Muzejs apskatāms gida pavadībā. Ekskursijas ilgums 60 – 90 min. Grupām un individuāliem apmeklētājiem lūgums pieteikties iepriekš pa telefoniem Nr. 27006031 vai 27006037 Rīgas Skolu muzejs atvērts apmeklētājiem Pirmdien 10.00 – 16.00 Otrdien 10.00 – 16.00 Trešdien 10.00 – 16.00 Ceturtdien 10.00 – 16.00 Piektdien apmeklētājiem slēgts Sestdien slēgts Svētdien slēgts Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī), Ziemassvētkos (24.,25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). ATNĀC! UZ MIRKLI ATGRIEZIES SAVOS SKOLAS GADOS! ATNĀC! IEPAZĪSTI TAVU VECĀKU UN VECVECĀKU SKOLAS LAIKU! ATNĀC! PALĪDZI SAGLABĀT ATMIŅAS PAR TAVU SKOLAS JAUNĪBU!

„Baltā eņģeļa stāsts” Rīgas Skolu muzejā

63425BES_afisha

„Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet –
Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemassvētkos iet?”

Ziemas vistumšākajā laikā – decembrī un janvārī Rīgas Skolu muzejā būs apskatāma 4.decembrī atklātā izstāde „Baltā eņģeļa stāsts”.
Atverot Rīgas Skolu muzeja durvis, skatītājs nonāk citā pasaulē – kā baltā mākonī, kur no visām pusēm pretī raugās daudzi dažādās formās un materiālos darināti eņģeļi. Te tie noraugās no simtgadīgām Ziemasvētku pastkartēm, te – no mākslas darbu reprodukciju lapām; figūriņas, svečturīši, magnētiņi, eglīšu rotājumi, pat auskariņi un galda pulkstenis ar eņģeļa attēlu atceļojuši uz izstādi no atsaucīgo kolēģu mājām.

Tomēr vislielāko prieku un sajūsmu izraisa pašu rokām darinātie darbi – kolēģes Daces skolas gados krustdūrienā izšūts lielformāta eņģelis ar tauri, skolotājas Marutas Rotaslietu darināšanas pulciņa audzēkņu no pērlītēm darinātie eņģelīši un pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanās centra „Mazais Prātnieks” audzēkņu grieztie, krāsotie, līmētie eņģeļi.

Atklājot izstādi, Rīgas Skolu muzeja vadītājs izteica pateicību visiem atbalstītājiem un dalībniekiem, kuri palīdzēja baltajam sapnim tapt, un cerību, ka izstāde patiks arī daudzajiem Rīgas Skolēnu pils un Muzeja apmeklētājiem.

„Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet –
Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!”

Izstāde “No gruvešiem līdz zaļumballei”

91852ElektroniskaisIelugums

Rīgas Skolu muzejs ielūdz Jūs uz izstādes “No gruvešiem līdz zaļumballei” (1944. – 1965. gadi skolēnu atmiņās) atklāšanu 21. aprīlī plkst. 16:00 Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén