Rīgas Skolu muzejā top izstāde

„RĪGAS SKOLAS LATVIJAS SIMTGADĒ”.

Esam pateicīgi par atsaucību un atbalstu gan daudzajām Rīgas skolām, gan bijušiem un esošiem skolotājiem un skolēniem par sniegto informāciju un fotogrāfijām, kas ļauj veidot izstādi bagātīgu un daudzveidīgu.

 

Aicinām ikvienu interesentu vēl pievienot arī savu artavu kopējam devumam.

Vienotiem spēkiem neviens darbs nav par smagu!

Izstādes I kārtas atklāšana paredzēta š.g. 14.maijā. 

 

Cieņā,

 

Jāzeps Imants Vikšers

Rīgas Skolu muzeja vadītājs

http:// skolumuzejs.lv

skolumuzejs@inbox.lv