181991 (161)

Sagaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu, 15.novembrī Rīgas Skolu muzejā atklāja ekspozīciju „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.”

Nelielā telpā jāataino tik sarežģīts, daudziem notikumiem, politiskiem pavērsieniem un traģiskiem likteņstāstiem pārbagātais 20.gadsimts. Tāpēc ekspozīcijai dots apakšnosaukums – 20.gadsimts kā kinolente, ko arī iezīmē kinofilmas – karogu – politisko vadītāju portretu līnija sienu augšējā daļā. Iespējams, tā mazliet didaktiski, bet ikvienam saprotami parāda politisko pārvērtību virpuli, kurā, nenoliedzami, tika ierauta gan skola, gan visa izglītības sistēma.

Ekspozīcijas pamatideja – atvērta burtnīca ar iezīmētām tabulām atsevišķiem vēstures periodiem – Latvijas Republikas laiks, 1940-tie gadi kā Latvijas neatkarības zaudēšanas un okupācijas režīmu laiks, atmodas un atjaunotās Latvijas Republikas pirmā desmitgade. Līdzās jaunu skolu celtniecībai, liela uzmanība veltīta mācību procesa, bērnu un jauniešu organizāciju, ārpusklases darba atspoguļošanai. Mācību grāmatas, burtnīcas, dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, liecības u.c. skolas lietas, kā arī improvizēta klase un arhīvu un citu muzeju piedāvātie foto un kino materiāli ļauj apmeklētājam pilnīgāk iejusties 20.gs. Rīgas skolas atmosfērā.

TDA „Uguntiņa” ar A.Līventāles deju „Skolas valsis” RSP Svētku zālē atklāja Rīgas Skolu muzeja ekspozīcijas „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.” prezentācijas pasākumu.

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers sniedza ieskatu ekspozīcijas tapšanā un virtuāli iepazīstināja ar jaunās ekspozīcijas vadlīnijām, kā arī pateicās Muzeja darbiniekiem un atbalstītājiem par kopējo veikumu.

BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktors Juris Bogdānovs pateicās Muzeja darbiniekiem par ieguldīto darbu un vēlēja veiksmīgu turpmāko darbību.

Kolēģe no Brēmenes Skolu muzeja Ulla Nitsch pakavējās atmiņās par 2001.gada maiju. Rīgas 800 gadu svinību laikā Skolēnu pils telpās bija izvietota viņas veidotā Brēmenes Skolu muzeja izstāde, kas deva pozitīvu impulsu Rīgas Domei pieņemt lēmumu par Rīgas Skolu muzeja dibināšanu.

Rīgas Skolu muzeja pirmā vadītāja Aina Elita Zumente izteica gandarījumu , ka darbs pie izglītības vēstures Rīgas skolās vainagojies ar pēdējā posma ekspozīcijas izveidi un tagad ataino periodu no 13.līdz 21.gs. Pateicoties arī agrākajiem Muzeja darbiniekiem un muzeja atbalstītājiem, viņa aizdedzināja sveci muzeja zinātniskā konsultanta – skolu vēsturnieka, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera Alfrēda Stara (1926. – 2011.) piemiņai.

Latvijas Muzeju biedrības lielās saimes vārdā Rīgas Skolu muzeju sveica biedrības priekšsēdētāja Taiga Kokneviča.

Prieku un gandarījumu par Muzeja veikumu izteica Rīgas Domes IKSD Interešu izglītības programmu vadītāja Irina Jākobsone, Igaunijas Pedagoģijas arhīva un muzeja pārstāve Mare Torm, LU Pedagoģijas muzeja vadītāja, profesore Aīda krūze, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Baiba Kaļķe, RIIMC vadītāja Inga Cimiņa u.c. pasākuma dalībnieki.

Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers pateicās visiem Muzeja tapšanas atbalstītājiem par krājuma papildināšanu; īpašs PALDIES R. Vilkam, A.Skujam, J.Bogdānovam, kā arī bijušajam Muzeja darbiniekam G.Kušķim par entuziasmu eksponātu meklēšanā.

Vēlāk pasākuma dalībnieki tika aicināti aplūkot un novērtēt jauno ekspozīciju „Izglītība Rīgā 1918.-2000.g.”

Jāzeps Imants Vikšers

Rīgas Skolu muzeja vadītājs

P.S. Rīgas Skolu muzeja darbinieki aicina visus interesentus apmeklēt jauno ekspozīciju. Muzeja darba laiks apmeklētājiem : darbadienās 10.00 – 16.00 Kontakttālrunis: 27006037